Vandaag (10 juli) heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat bekend gemaakt dat de vergunning voor de aanleg van Windpark Hollandse Kust Zuid III en IV in de Noordzee wordt toegekend aan Vattenfall.

Vattenfall, ook winnaar van de tender voor kavels I en II van Hollande Kust Zuid, zet hiermee een van de grootste windenergieparken ter wereld neer, met een gezamenlijk vermogen van 1,4 GW. Naar eigen zeggen levert de combinatie schaalvoordelen op voor de kosten, maar ook een voorsprong op ontwerp en constructie waardoor het ontwikkelproces versneld gaat worden.

NWEA feliciteert haar lid Vattenfall van harte met het winnen van deze tender! 

Tweede subsidieloze aanbesteding

Op deze tender, de tweede subsidieloze aanbesteding van een windpark op de Noordzee, hadden ook geboden: het consortium Witwind met leden Shell, Eneco en Van Oordhet Deense lid Ørstedhet consortium Frontier van NWEA leden Engie, Green Giraffe en Meewind en Northland Power International (NPI) en Energie de Portugal Renovaels (EDPR) en het consortium Nieuwe Wind ProjectCo van Green Investment Group en Iberdrola. Net als de winnaar van de tender, moesten ook deze partijen voldoen aan de eisen over technische, economische en financiële haalbaarheid en tijdige realisatie van het windpark. De tender is via een vergelijkende toets uitgeschreven waarbij de overheid met name heeft getoetst of de bieders voldoende hun risico’s beheersen en er zekerheid is dat het park daadwerkelijk wordt gebouwd. Alle deelnemers zijn lid van NWEA.  

Het nu vergunde windpark Hollandse Kust Zuid III en IV zal door netbeheerder TenneT worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet via een platform op zee en een nieuw hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Het park is het vierde van vijf windenergieprojecten op de Noordzee die in 2023 operationeel moeten zijn. Het levert met 700 MW windvermogen een belangrijke bijdrage aan het doel uit het Energieakkoord om in 2023 4450 MW opgesteld windenergievermogen op de Noordzee te hebben staan. In 2030 moet dat zijn uitgegroeid tot ten minste 10.600 MW.  

De vergunning komt 17 weken na het sluiten van de tender op 14 maart 2019 en is onder voorbehoud. Partijen die bezwaar willen maken tegen de afgifte van de vergunning aan Vattenfall hebben daarvoor acht weken de tijd.