Vandaag is het coalitieakkoord van Rutte IV gepresenteerd. Klimaat en energie staan hoog op de agenda met een nieuwe minister voor Klimaat en Energie en een speciaal klimaat- en transitiefonds met €35 miljard voor de komende 10 jaar. Daarmee kan de coalitie een boost geven aan de echte kanteling naar een groene duurzame economie.

De coalitie presenteert ambitieuze doelstellingen voor de toekomst, waar de windsector graag aan bijdraagt door de productie van groene duurzame energie. Wind op zee en wind op land zijn hierbij de belangrijkste en grootste bronnen van duurzame energie. Het coalitieakkoord stimuleert het aanbod van vele hernieuwbare bronnen.

De windsector staat klaar om de uitrol op zee te versnellen, ook ten behoeve van de productie van groene waterstof. De windsector kijkt uit naar de concrete planning en uitwerking hiervan zoals aangekondigd in het coalitieakkoord. Aanlanding van deze nieuwe hoeveelheden energie is en blijft een aandachtspunt. De coalitie laat zien te willen investeren in opwek, infrastructuur en groene industrie. Dat brengt aanbod, transport en vraag samen. Deze integrale kijk juicht de windsector toe.

Tenslotte meldt het coalitieakkoord dat ze op land willen gaan werken met afstandsnormen voor windmolens. NWEA is en blijft voorstander van geluidsnormen (ongeacht de bron) in plaats van afstandsnormen omdat deze eerlijker zijn voor alle betrokkenen en meer maatwerk leveren. We gaan graag met de nieuwe bewindspersoon in gesprek hoe deze afstandsnormen uitgewerkt worden.

Het coalitieakkoord benadrukt het belang van (financiële) participatie van omwonenden. In elk windproject wat op dit moment wordt uitgevoerd zijn we in gesprek met omwonenden hierover. De windsector ondersteunt dit belang.