Windmolens voorzien Nederland van groene duurzame energie. Ze zijn de werkpaarden van onze transitie. Nederland gebruikt heel veel energie; van onze woonkamers tot treinen, van onze kantoorpanden tot fabrieken. En 92% daarvan is helaas nog steeds uit fossiele bronnen die onze wereld vervuilen. De komst van nieuwe industrie die veel stroom gebruiken, zoals datacenters, zorgt voor discussie. Dat is een maatschappelijk debat wat we samen moeten voeren, maar wel in het juiste brede perspectief. Als windbranche hebben we daarbij een aantal uitgangspunten: ten eerste moet al onze energie zo snel mogelijk duurzaam worden. Ten tweede is elk bedrijf en elke burger die onze groene stroom wil afnemen welkom. En ten derde wordt de lokale omgeving altijd betrokken bij de bouw van een windpark, zij kan altijd mee-investeren en meeprofiteren.

Als sterke economie met veel internationaal opererende bedrijven is Nederland een knooppunt voor handel en goederen. En ook industrie heeft heel veel energie nodig. Die industrie draait nu nog voor het overgrote deel op gas. En ook dat moet anders. Van de hoogovens tot de papierfabrieken; van de chemische industrie tot de bouw. Iedereen werkt aan de omschakeling naar duurzame stroom. Soms gaat dat makkelijk; soms heel moeilijk. Daarom is NWEA een van de initiatiefnemers van Wind meets Industry waarin we deze omschakeling met de industrie en de overheid samen een boost willen geven.

Garanties voor bouwers en omwonenden

Ons doel is dat alle energie duurzaam en groen wordt. Maar tot die tijd moeten we wel onderscheid maken. Want in een stroomdraad kun je het verschil tussen grijs en groen niet zien. Daarom krijgt een producent voor alle opgewekte (groene) stroom Garanties van Oorsprong (GvO’s). Bedrijven die gaan voor groene energie kunnen in speciale contracten (PPA’s) deze GvO’s afnemen of -nog beter- een afspraak over het afnemen van zowel de stroom als de GvO’s voor een bepaalde prijs. Dit zijn vaak langjarige afspraken waardoor de bouwers van het windpark zekerheid hebben, wat de risico’s verlaagt voor de exploitatie en daarmee ook de kosten. Bovendien krijg je als windpark sinds dit jaar minder subsidie, doordat de inkomsten uit de verkoop van GvO’s ervan wordt afgetrokken. Windenergie kost op deze manier de overheid al heel erg weinig. Uiteindelijk kan ook wind op land hierdoor zonder subsidie ontwikkeld worden.

Elk windproject wat inmiddels in Nederland gebouwd wordt of recent opgeleverd is, betrekt de lokale omgeving. Dat is een complex proces waarin onze windsector veel ervaring heeft opgedaan en leergeld heeft betaald. Geen enkele ruimtelijke ingreep, van wegen tot stedelijke uitbreidingen, geeft zoveel profijt voor de direct omwonenden. Van gebiedsfondsen die lokale sportclubs, verenigingen en scholen financieel ondersteunen tot gedeeld eigenaarschap via energiecoöperaties of direct als landeigenaar.

Windstroom voor iedereen

Nieuw in de markt zijn datacenters. Datacenters zijn de basis voor het online contact wereldwijd. Het is een maatschappelijke keuze welke energiegebruikers (datacenters, industrie etc) we in Nederland wel en niet willen. Uitgangspunt van de windbranche is simpel: wij leveren duurzame energie aan elk bedrijf en elke consument. Of je nou groot- of kleinverbruiker bent, wij maken geen onderscheid. Uiteindelijk moet álle energie groen worden opgewekt. Wij gaan voor groen. En als jij dat ook doet; ben je van harte welkom.

Wij vinden het vooral belangrijk om het samen te hebben over hoe we sneller afkomen van al die fossiele vervuilende energie, over besparing en het goedkoper maken van de energietransitie, over elektrificatie van de industrie, over zoveel mogelijk zelf onze eigen groene energie opwekken en zo baas blijven over onze energievoorziening, over hoe we moeten samenwerken met industrie en omwonenden in elk ruimtelijk project. Laat dat ook nu de discussie zijn.