Voorzitter Hans Timmers van de Nederlandse WindEnergie Associatie heeft vandaag namens de windenergiesector getekend voor steun aan het Klimaatakkoord. De brancheorganisatie NWEA onderschrijft de urgentie van het klimaatprobleem, draagt dat uit en werkt hard aan de reductie van broeikasgassen in 2030 met 49% t.o.v. 1990. Ook bevestigt zij het commitment aan de uitvoering van de afspraken waarbij de sector betrokken is.

De meer dan 300 aangesloten organisaties van de jonge windenergiesector, waaronder bedrijven als Eneco, Vattenfall, Ørsted en Pure Energie, committeren zich hiermee aan een ontwikkeling die tegelijk afhankelijk is van hun bijdrage. Hans Timmers: “Deze sector is onmisbaar voor een succesvolle energietransitie omdat hij samen met zonne-energie de schone en duurzame energievoorziening mogelijk maakt die Nederland zich wenst. Hoewel een redelijke businesscase niet vanzelfsprekend is en de vooruitzichten onzeker, is het een uitdaging waar de sector zijn schouders onder zet. Systeemdenken staat daarbij overigens voorop.”

Eerder al tekenden de financiële sector, Techniek Nederland (installatiebranche) en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) voor het klimaatakkoord. Afgelopen week maakte olie- en gasmultinational Shell als eerste van de grote industrieën in Nederland zijn steun bekend voor het Klimaatakkoord.

Alleen al op zee leverde de Nederlandse windenergiesector in 2017 een economische bijdrage van ongeveer €2 miljard met zo’n 6400 FTE. Die economische bijdrage kan groeien tot ongeveer €4 miljard per jaar in 2040, vooral als gevolg van de ontwikkeling van windparken op de Noordzee.