Op 4 maart verschijnt in Trouw een opinieartikel over kernenergie waarin gepleit wordt voor de inzet op meer kernenergie ten koste van de inzet op windenergie. Het is onterecht om windenergie af te schrijven, vindt Rik Harmsen van de Nederlandse WindEnergie Associatie in reactie op dit pleidooi. Onderstaande reactie is op 16 maart in Trouw geplaatst

Windenergie groeit stormachtig, is maatschappelijk heel goedkoop en speelt in alle scenario’s een belangrijke rol. Als we zo snel mogelijk CO2-vrij willen zijn, dan is het niet erg geloofwaardig om deze optie af te serveren. Jan van Erp (Opinie, 4 maart) doet dit wel, voordat hij de loftrompet over kernenergie afsteekt. En helaas ook nog op basis van verkeerde cijfers.

Het is veel beter om alle opties te bespreken en af te wegen op welke energiemix we willen inzetten. Daarbij hebben we, zeker wereldwijd gezien, (vrijwel) alles nodig. Nederland is bij uitstek geschikt voor windenergie, het waait hier relatief veel. Moderne windmolens wekken dan ook circa 40 procent van hun maximale vermogen op. Op zee is dat zelfs 45 tot 50 procent. En dus niet de 20 procent waarmee Van Erp schermt.

Van Erp zit er ook naast met de cijfers over de vermogens van windenergie. Op land worden nog de windmolens gebouwd van 4 megawatt die hij noemt, maar is 5 tot 6 megawatt al gangbaar, op zee zelfs 8 tot 12 megawatt. Windmolens verdienen de stroom die wordt verbruikt bij productie en onderhoud in zes tot twaalf maanden terug. Daarna draaien ze nog decennia door. Hun levensduur bedraagt op dit moment twintig tot dertig jaar. Die stijgt bovendien.

Discussie op basis van feiten in plaats van op sentiment

Een belangrijke oplossing is elektrificatie van onze samenleving. We gaan dan industriële installaties van gas naar elektriciteit overzetten, elektrisch rijden en onze huizen verwarmen met warmtepompen. In tegenstelling tot wat Van Erp beweert, levert dat juist energiebesparing op. We gooien geen energie (restwarmte) meer weg, maar gebruiken vrijwel alles. Heel efficiënt.

Bij transitie hoort dat je de bestaande situatie loslaat. Windenergie is afhankelijk van het weer, daarom werken we aan allerlei innovaties. Zo wordt de vraag aangepast aan het aanbod, maken we meer verbinding met onze buurlanden en werken we aan opslag van energie.

Laten we een volwassen en gedegen discussie voeren over de vraag hoe we ons energiesysteem willen inrichten en hoe dat eruit ziet om ons heen. Daarbij maken we een afweging tussen alle opties, inclusief de voor- en nadelen. Daarbij zal het gezien de enorme uitdaging vaak ‘en-en’ zijn, in plaats van ‘of-of’.  En laten we bovenal deze discussie voeren op basis van feiten in plaats van op sentiment en verkeerde aannames.