De Telegraaf concludeert in het artikel van 29 oktober (Windmolen lekt schadelijk gas) dat het toenemend gebruik van het gas zwavelhexafluoride – SF6 – een onbedoeld, maar direct gevolg is van de transitie naar duurzame energie.

Het artikel baseert zich op een bericht van de BBC waarin een studie door de Cardiff University naar het Britse elektriciteitsnet wordt aangehaald. Hierin wordt gesteld dat de toename in het gebruik van SF6 een direct gevolg is van de groei van duurzame energiesector.

Het klopt dat SF6 wordt toegepast in uiteenlopende onderdelen van het energiesysteem om kortsluiting te voorkomen. Andere fluoride-gassen worden gebruikt in verhittings- en koelapparatuur, zoals koelkasten, warmtepompen en airconditioners.

Windenergie en terugdringen CO2 uitstoot

Het BBC artikel stelt dat SF6 voornamelijk door lekkages terechtkomt in de atmosfeer. Bij windturbines kunnen deze lekkages ontstaan door mechanisch falen, slijtage van machines of tijdens onderhoud of ontmanteling van een windturbine. Ter voorkoming van vrijkomen van SF6 in de atmosfeer wordt het bij reparatie en ontmanteling afgevangen. Vervolgens wordt het hergebruikt in nieuwe apparaten.

Onderzoek van WindEurope wijst uit dat alle 100.000 windturbines in Europa jaarlijks naar schatting 150kg aan SF6 lekten in de afgelopen zes jaar. Dit staat gelijk aan een jaarlijkse uitstoot van 3.525 ton CO2.

Om dit in perspectief te plaatsen: deze 100.000 windturbines bespaarden in dat jaar 255 miljoen ton aan CO2 door 336TWh aan groene stroom op te wekken. De lekkage van SF6  vormt dan ook slechts fractie, namelijk 0,001%, van de vermeden uitstoot van CO2.

Desondanks is het de verantwoordelijkheid van de windsector om het gebruik van SF6  waar mogelijk te verminderen en waar dit om praktische redenen niet mogelijk is te zorgen dat het risico op lekkages zo klein mogelijk is.

Een groene toekomst

Op de weg naar een CO2-vrije toekomst staan duurzame energiebronnen centraal. De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven hebben zich gecommitteerd aan het sterk reduceren van hun CO2 uitstoot, om zo het doel van bijna geen uitstoot in 2050 te bereiken.

Diverse alternatieven voor SF6 worden momenteel onderzocht, zoals nieuwe combinaties van schone gassen. De resultaten zijn veelbelovend en er wordt reeds een begin gemaakt met de toepassing ervan. De windsector ondersteunt de verdere ontwikkeling en toepassing van deze nieuwe technologieën.

De EU heeft zich ten doel gesteld de uitstoot van fluorgassen in 2030 met twee derde te verminderen ten opzichte van 2010. Een rapport van de EEA toonde aan dat de EU op koers ligt om dit doel te bereiken.