Windenergie zorgde in oktober voor een flinke sprong in de productie van hernieuwbare stroom. Dat komt door een combinatie van flink wat wind en meer molens in gebruik in vergelijking met oktober vorig jaar. De duurzame stroomproductie groeide met 40 procent. De productie van alle hernieuwbare energie kwam 26 procent hoger uit. Dat is meteen het grootste groeipercentage dit jaar.

Dat blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek.nl.

Windenenergie leverde daarmee ook de grootste bijdrage aan de hernieuwbare productie deze maand. De bijdrage van zon was een stuk beperkter. Er liggen weliswaar veel meer panelen dan vorig jaar, maar de zon scheen minder. Volgens het KNMI waren er deze maand 110 zonuren. Oktober vorig jaar waren dat er 159. Het gemiddelde is 120 uur.

Omdat het kouder werd was er ook meer energie nodig voor verwarming. Daardoor steeg de inzet van biomassa. Ook de warmtepompen worden belangrijker in de productie. In oktober leverden ze 2 Petajoule energie. Dat komt overeen met 60 miljoen m3 aardgas deze maand. De totale hernieuwbare productie is goed voor 27 PJ. Dat was 1/6 van alle energie die Nederland deze maand finaal verbruikte.

Meer dan de helft stroom duurzame opgewekt

De stevige bijdrage van windenergie zorgde er in oktober voor dat meer dan de helft van de stroom duurzaam is opgewekt.  Het percentage kwam uit op 53 procent. Fors meer dan de 39 procent vorig jaar. Op zondag 29 oktober waaide het stevig. Toen dekten de molens zelf 70 procent van de stroombehoefte in Nederland.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaat ervan uit dat in 2030 gemiddeld 85 procent van de stroom uit hernieuwbare bronnen komt.

LET OP: Energie en stroom verschillen

Hernieuwbare stroom is slechts een deel van de totale hernieuwbare energie. Het finale energiegebruik in Nederland bestaat uit drie onderdelen; warmte, 55 procent (vooral gebouwen en industrie), transport, 25 procent (vooral wegverkeer en vliegverkeer) en stroomverbruik, 20 procent.

Door electrificatie van de industrie, vervoer, koken en verwarmen zal het aandeel electriciteit groeien. Het PBL berekent dat dit in 2030 ongeveer uitkomt op 24 procent van het finale gebruik.

Bron: persbericht Energieopwek.nl