Op zoek naar een spreker uit de windsector?

Op zoek naar een interessante spreker uit de windsector? Onze leden helpen u graag. Hieronder stellen ze zich aan u voor. U mag direct met de gewenste spreker contact opnemen.

Arthur Vermeulen
Arthur VermeulenDirecteur Windenergie bij Pure Energie
Sinds 1993 is Arthur werkzaam in windenergiesector. Hij heeft altijd aan de “projectenkant” gezeten, bijvoorbeeld als verkoper van windturbines, turnkey windparken en ontwikkelaar van windparken.

Sinds 2004 ontwikkelt hij windprojecten bij Pure Energie als manager van de business unit Wind. Hij heeft vele ontwikkelingen in de sector aan den lijve ondervonden, van het prille begin dat het nog een hobby leek tot de grote molens van nu. Van leuke aaibare initiatieven tot grote ruimtelijke ingrepen met weerstand. Van een technocratische, sec projectgerichte werkwijze tot een omgevingsinclusieve werkwijze. Van overheden die worstelen met de duurzame energie opgave tot overheden die nog steeds worstelen met de duurzame energie opgave, maar ondertussen wel flinke stappen zetten. Behalve Directeur Windenergie bij Pure Energie ook sinds 2007 actief binnen NWEA. Sinds 2011 is hij tevens bestuurslid.

Onderwerpen: Energiecoöperaties, projectontwikkeling & -exploitatie en wind op land

Axel Jacobs
Axel JacobsDirecteur Windbase BV
Ever since 1995 Axel has been active as a civil engineer and foundation designer in wind energy. Here he combines his experience and knowledge of structural and geotechnical engineering with specific knowledge of wind energy.

Axel has been involved in a broad variety of wind energy projects worldwide giving him insights in different soil conditions and most wind turbine types and brands. He spends an important portion of his work on research and development in order to constantly improve and optimize the designs. His long track record and involvement in the development of foundation design makes Axel a pioneer in the field. Currently Axel holds the position of director of Windbase BV and leads a team of experienced specialists.

Axel is available to present his insights at international events.
Topics : onshore wind, wind turbine foundations, crane hard stands

Barbara Zuiderwijk
Barbara ZuiderwijkFounder & director of Green Giraffe
Barbara is oprichter van Green Giraffe en heeft een sterke staat van dienst in het contracteren en financieren van (offshore) windparken in Noord-Europa.

In Nederland is Barbara betrokken geweest bij het contracteren en financieren van landmark deals zoals Windpark Fryslan (’s werelds grootste windmolenpark in binnenwateren) en Gemini (op dat moment ’s werelds grootste windtransactie). Barbara werkt momenteel aan het contracteren en financieren van twee Nederlandse grondgemonteerde zonne-energieprojecten. Verder is Barbara actief betrokken geweest in de finciering en/of contractering van Belwind, Northwind, Veja Mate, en Norther en heeft ze consortia ondersteund bij Europese offshore windtenders.

Barbara is beschikbaar voor speeches op internationale podia en spreekt Nederlands en Engels.
Onderwerpen: Juridische & Financiële dienstverlening, PPA’s, multi-use, Projectontwikkeling & exploitatie, Wind op Land en Wind op Zee.

Erik Bertholet
Erik BertholetBusiness Manager Offshore Wind & Logistics bij Groningen Seaports
Business manager offshore wind in de Eemshaven. De Eemshaven ademt offshore wind.

Sinds 2009 speelt de Eemshaven een belangrijke rol met betrekking tot de assemblage en de logistieke afhandeling van windturbines. De Eemshaven ligt geografisch gezien erg gunstig voor de offshore windactiviteiten in het Duitse deel van de Noordzee. Al 16 windparken zijn deels via de Eemshaven aangelegd en voor 4 windparken is Eemshaven de basishaven voor service- en onderhoudswerkzaamheden (O&M). De Eemshaven beschikt over openbare en private kades en steigers en er is nog ruimte beschikbaar voor nieuwe bedrijfsvestigingen. Voordat Erik in dienst kwam bij Groningen Seaports was hij actief in de logistieke sector waar hij zich met name bezighield met containertransport, terminals en spoorvervoer.

Erik is beschikbaar voor speeches op internationale podia en spreekt Nederlands, Duits en Engels.

Eric Finé
Eric FinéBusiness Development Manager bij Smulders
Eric Finé studied business law at the University of Antwerp. After a short career at sea, Eric gained more than 30 years experience in shipbuilding.

Civil ships as well as naval ships and oil & gas structures. As from 2009, Eric is engaged in the offshore wind industry as project and business manager. Eric has contributed to the construction of installation vessels, offshore substations and offshore foundations. Today, Eric works on the realisation of various projects in France, Belgium, the United Kingdom, Asia and The United States. Eric is also engaged in several innovation projects in the offshore wind industry. Eric also serves as a Commander in the Belgian Navy Reserve.

Eric is available for speeches on international podia and can speech in Dutch, English and French.

Erwin Noordover
Erwin NoordoverPartner / Advocaat NewGround Law
Als advocaat in het omgevingsrecht ben ik al meer dan 11 jaar betrokken bij de realisatie en exploitatie van onshore en offshore windparken…

…en zonneparken in Nederland. In deze periode zijn er veel ontwikkelingen geweest in het ruimtelijke ordenings- en milieurecht, en met de komst van de Omgevingswet zal de sector moeten leren werken met nieuwe instrumenten en regels, zoals de eisen voor participatie. In mijn rol als juridisch adviseur van meerdere ontwikkelaars zit ik, samen met mijn collega’s bij NewGround Law, bovenop deze ontwikkelingen en ik kan u als spreker daarin meenemen van het begin tot eind van een project. In mijn werk ben ik vaak in een vroeg stadium van de ontwikkeling betrokken. Dit maakt het mogelijk om in overleg met de ontwikkelaar en de overheid de mogelijkheden en risico’s tijdig te signaleren en daarin mee te denken om uiteindelijk het project met succes door een procedure bij de bestuursrechter te begeleiden. Actueel bij veel projecten zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de natuur: stikstof in Natura 2000-gebieden en aanvaringsslachtoffers bij vogels en vleermuizen leveren discussie op met overheden en de omgeving. In ons werk zoeken we altijd naar mogelijkheden om procedures te voorkomen, en soms kan een beperkte aanpassing aan een project hier een oplossing bieden. Ik geef regelmatig cursussen en presentaties over ontwikkelingen in het omgevingsrecht, ook specifiek voor de windsector, en publiceer daarover in juridische tijdschriften. Graag ben ik beschikbaar voor (inter-)nationale speeches en workshops over de juridische dienstverlening en advisering in de onshore en offshore windsector, in zowel het Nederlands als Engels.

Femmy Wervers
Femmy WerversManaging Director OutSmart
Sinds 2002 is Femmy werkzaam in de energiesector, eerst als consultant werkzaam bij KEMA, later DNV GL. Daarbij heeft ze altijd de focus op de vertaling van techniek naar risico’s.

Ze heeft veel kennis van energienetten (transmissie en distributie) en sinds 2015 is ze werkzaam in de windindustrie. Ook kan ze goed vertellen over stroomcontracten (PPAs), due diligence en de bedrijfsvoering (operations) van duurzame projecten. Ze is werkzaam als managing director en geïnteresseerd om te spreken over PPAs en Operations. Vanuit die rol is ze nauw betrokken bij de minor Offshore Wind Project Management van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Ze legt graag uit hoe PPAs werken en licht onze ervaring met Operations toe aan energiecoöperaties en partijen zonder eigen bedrijfsvoeringservaring.

Femmy spreekt Nederlands, Duits en Engels en is beschikbaar voor optredens op buitenlandse podia.
Onderwerpen: Advies & onderzoek, Energiecoöperaties, Wind op Land, Wind op Zee, Bedrijfsvoering en PPa’s.

Frans A. van der Loo
Frans A. van der LooLOO e-Consult
In 1986 ben ik lid van een windcoöperatie geworden (De Zuidwester/UWind) en sindsdien betrokken bij de windenergie in Nederland. Eerst via ODE (Organisatie voor Duurzame Energie) en (de voorlopers van) RVO.

En eerst vooral met wind op land. Zo ben ik bijvoorbeeld intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het windpark Noordoostpolder. Daarna werkte ik bij het Minisiterie van EZ enkele jaren mee met een programma Energietransitie. Sinds 2012 ben ik me meer gaan bezig houden met de wind op zee ontwikkeling, en heb die meegemaakt ‘van impasse tot take-off’ tot en met de ‘successstory’ van de laatste jaren. De totstandkoming van het Energieakkoord (2013) was daarbij belangrijk. Nu gaat wind op zee in mijn ogen een volgende fase in, en wordt de Noordzee-ontwikkeling integraler met aandacht voor natuurversterking en medegebruik in de windparken. Het recente Noordzeeakkoord illustreert dat. Windenergie is nu een pijler aan het worden van ons nieuwe duurzame energiesysteem.
Daarover wil ik graag vertellen en met jullie in gesprek gaan.

Frans is beschikbaar voor speeches op internationale podia en spreekt Nederlands, Engels en Frans. Onderwerpen: Energiecoöperaties, Energietransitie en windenergie (beleid), windpark Noordoostpolder, Wind op Land en Wind op Zee.

Gerard van Bussel
Gerard van BusselHoogleraar windenergie
Gerard heeft meer dan veertig jaar ervaring in windenergie onderwijs en onderzoek. Hij was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het windenergie-onderwijs aan de TU Delft, de TU Eindhoven, de Universiteit Twente, Mie University in Japan en Jeju University in Korea.

Hij maakt veel online onderwijsmateriaal en heeft bij de Universiteit van Nederland een college verzorgt over de toekomst van windenergie. Gerard is regelmatig te gast als spreker op landelijke bijeenkomsten van beroepsorganisaties zoals het KIVI, de NWEA, de Nederlandse Natuurkundige Vereniging, de Vereniging van Wiskundeleraren en diverse Natuurkundige Genootschappen. Ook is hij regelmatig op televisie te zien wanneer het gaat over actuele windenergie onderwerpen.
Daarnaast is hij gediplomeerd vrijwillig molenaar en adviseur van De Hollandsche Molen inzake de molenbiotoop. Dat betreft vaak situaties waarbij de windvang van een oude Hollandse molen verminderd dreigt te worden door oprukkende bebouwing.
Mensen zeggen over Gerard dat hij een makkelijke en gedreven spreker is die enthousiast zijn verhaal kan vertellen voor een divers publiek. Hij weet veel over de techniek van oude windmolens en moderne windturbines en is zeer gemotiveerd om de toepassing van de wind als belangrijkste hernieuwbare energiebron voor Nederland tot grote hoogten te brengen.

Gerard spreekt Nederlands, Duits en Engels en is beschikbaar voor optredens op buitenlandse podia.
Onderwerpen: Advies & onderzoek, Educatie & Werkgelegenheid, Fabricage, Wind op Land, Wind op Zee en nieuwe technieken zoals Urban en Airborne windenergie.

Henk Kouwenhoven
Henk KouwenhovenSr. development manager Vattenfall
Henk werkt al sinds de jaren 80 in de windenergie. Begonnen als beheerder van de eerste 1 megawatt windturbine in Nederland, werkt hij sinds 2015 aan de ontwikkeling van Windplan Blauw, de ontwikkeling van een 360 MW windpark in Flevoland.

Het project is een samenwerking van gebiedsvereniging SwifterwinT en energiebedrijf Vattenfall. De samenwerking tussen Vattenfall en de gebiedsvereniging en de plaatsing van een deel van het project in het IJsselmeer bracht een aantal organisatorische en technologische uitdagingen met zich mee. Heel interessant voor iemand die is opgeleid als elektrotechnisch ingenieur. Aan Windplan Blauw gingen werkzaamheden in de hele waardeketen van windenergie vooraf. Henk werkte aan windprojecten in binnen- en buitenland, waarin hij gaandeweg heeft geleerd hoe projecten met andere partijen ontwikkeld en beheerd kunnen worden. Ook kijkt hij daarbij naar de invloed van windturbines op ecologie. Tussen 2002 en 2012 was Henk betrokken bij het Offshore Windpark Egmond aan Zee in de rol van manager van het Monitoringprogramma. Dat gaf onder meer inzicht in de invloed van een windpark op het marine milieu. Zie ook: www.noordzeewind.nl

Onderwerpen: stakeholder engagement, samenwerking tussen marktpartijen, wind op land

Joël Meggelaars
Joël MeggelaarsSenior Regulatory Affairs & Stakeholder Manager Ørsted
Joël works as Senior Regulatory Affairs & Stakeholder Manager for Ørsted in the Netherlands. In this role he’s responsible for engaging policy makers to ensure the future regulatory framework provides Ørsted new opportunities to grow its business operations in the Dutch market.

And to represent the company towards relevant stakeholders such as relevant interest groups and regional and local authorities. Previously, Joël worked for five years at WindEurope, a trade association based in Brussels. As the Head of Advocacy & Messaging he coordinated WindEurope’s lobbying and press activities in Brussels and EU Member States. He also represented the European wind industry at the UN Climate talks. Joël started his career as a policy advisor on industry, energy and R&D in the European Parliament. He holds a Master in International and European Law.

Joël is available for speeches on international podia and speaks Dutch and English.
Topics: European and national law and policy on energy and Offshore wind

Joost Pellis
Joost PellisStrategic Manager Renewables bij Atlas Professionals
Na zijn studie Personeelwetenschappen is Joost Pellis in 2005 gaan werken in de Human Capital sector. Sindsdien heeft hij uitgebreide kennis opgedaan van HR oplossingen binnen verschillende industrieën.

Bij Atlas Professionals richt hij zich voornamelijk op de Renewables sector en houdt hij zich bezig met het vroegtijdig anticiperen op de aankomende personele vraagstukken en de daarbij behorende uitdagingen. Hiervoor heeft ook al een reeks innovatieve oplossingen gecreëerd, zoals de Wind Experience Days en de Renewables Roadshow. Hiervoor spreekt en verbindt hij partijen in de gehele supply chain van Renewables (van Development tot O&M) en deelt hij zijn kennis proactief met studenten, professionals, klanten en (semi) overheidsinstanties. Daarnaast is hij ook een geliefd panellid wanneer het gaat over HR in de windindustrie en brengt hij graag HR ontwikkelingen in kaart waarover hij vervolgens spreekt op wind events.

Joost kan spreken in Engels en Nederlands.
Onderwerpen: Educatie & Werkgelegenheid

Marc Derks
Marc DerksManaging Director Vos Prodect Innovations
Marc Derks is Managing Director van Vos Prodect Innovations (VPI), een hands-on entrepreneur pur-sang. Ruim twintig jaar aan ervaring in uiteenlopende technische en/of commerciële functies binnen de staalbranche neemt hij dagelijks mee.

Hij is in staat voortdurend te innoveren en te enthousiasmeren. In de relatief nieuwe offshore-windmolen-branche neemt Marc graag het voortouw om een verbindende rol te bekleden tussen toeleveranciers en afnemers. VPI is een niche speler op het gebied van kabelbeschermingen en hang-offs en toeleverancier van een aantal grote kabelfabrikanten en installatiebedrijven voor offshore windparken wereldwijd. Een relatief kleine speler die zich tussen grote bedrijven als van Oord, Boskalis, TKF en Jan de Nul staande houdt en als sparringpartner van deze bedrijven zeer gewaardeerd wordt, met name vanwege de specifieke kennis, flexibele en innovatieve werkwijze en kwalitatief hoogwaardige producten. Alle producten worden door de engineers van VPI zelf ontworpen, getest en gemonteerd. Hierdoor leveren de producten een substantieel aandeel in de reductie van de ‘total cost of ownership’ van een windpark.

Marc is beschikbaar voor speeches in binnen- en buitenland en spreekt Nederlands, Engels en Duits aangaande onder meer de volgende onderwerpen: Bouw, Constructie & Transport, Toepassen en Verduurzamen van staal, Fabricage en Wind op zee, Commercie.

Marieke van Dijk
Marieke van DijkCustomer Solutions Manager RWE
As of November 2018, I am working for innogy‘s Renewables segment in Zwolle where I work within the Commercial business unit. innogy Renewables is world-wide a developer of renewable wind, solar and battery projects.

Part of the power produced by our assets is sold by corporate power purchase agreements (PPAs). I am responsible for corporate power purchase agreements in The Netherlands.
Green corporate PPAs benefit everyone involved: businesses make a long-term investment into their future with green PPAs, because the contracts give them room to maneuver in terms of their finances and improving their CO2 balance. That is not just good for the environment, but also for the company’s image and makes it more attractive for the capital market.
However, renewable energy developers who generate energy from renewable sources also benefit from the agreements. Long-term electricity supply contracts guarantee that a company will be supplied by a particular energy supplier for five, ten or fifteen years and thus lower the risk of investments in new assets. This reduces capital costs and increases creditworthiness.
In addition, green PPAs benefit society as a whole, because they lead to reduced CO2 emissions and drive the transition of the energy industry.
Within innogy we take a PPA approach which is different from what others do; there is no one size fits all. We like to team up as partners instead of a buyer-supplier relationship.

Marieke is available for speeches in the Netherlands and abroad and speaks Dutch and English. Topic: PPAs.

Mark van der Star
Mark van der StarCEO
Mark Offshore came to life as a result of a life-long passion for all things maritime, which culminated in the founding of an agency to help market the offshore and marine industry to relevant partners and clients.

Founder and owner Mark van der Star grew up in a shipyard, living, and later working, among boats. A further education and 20 years experience, on and off sea, has provided the base for an authentic service with extensive thought leadership about the industry as a whole. As Mark puts it: “I see myself as a pioneer, a ground-breaker. I always stay up to date with the latest developments and spread the information to my clients and network to ensure the most informed decision making possible.”

Nick Waterdrinker
Nick WaterdrinkerBusiness development manager DHA / Voorzitter NSHA
Nick Waterdrinker heeft in Den Helder zijn nautische opleidingen afgerond en is daar uiteindelijk varende ook weer teruggekeerd. Hij heeft een groot deel van de offshore haven van Den Helder mogen ontwikkelen…

…en is als ondernemer en (deels) eigenaar van een duikbedrijf wat wereldwijd actief is met de ontwikkeling van offshore energie. In 2009 heeft hij een eigen onderneming opgezet. Hij doet interim en business development opdrachten, wat vooral door de huidige energietransitie buitengewoon interessant is. Daarbij zijn de banden met het lokale bedrijfsleven, Defensie en overheden blijven bestaan. Nick: “Dagelijks geniet ik met volle teugen van het ondernemerschap, mede omdat het resultaat van mijn inzet direct meetbaar en zichtbaar is en mij motiveert om het beste uit mijzelf te blijven halen.” Hij werkt sinds 2016 voor Den Helder Airport als business development manager aan diversificatie van het portfolio. Sinds 2018 is hij ook voorzitter van de North Sea Heliports Alliance, een lidmaatschapsalliantie bestaande uit de 6 grootste offshore luchthavens van 5 Europese landen rondom de Noordzee, die leidend is in de energietransitie voor deze sector.

Rob Smit
Rob SmitHead of Project Development NL, Statkraft Pure Energy
Rob is tot nu toe bijna zijn hele ‘professionele leven’ werkzaam in het werkveld van Energie en Milieu. Als afgestudeerd chemicus is hij prettig verdwaald in de wondere wereld van het verduurzamen van onze energievoorziening.

In diverse rollen heeft hij gewerkt aan projecten op het gebied van onder andere energiebesparing, warmte(distributie) en ontwikkeling van zon- en windprojecten. Momenteel geeft Rob geeft leiding aan het wind ontwikkelteam van Statkraft in Nederland, de grootste producent van duurzame elektriciteit in Europa. In zijn eigen woonomgeving is Rob actief in een lokale energie coöperatie. Hij houdt van presenteren en denkt graag in beelden. En dat zie je terug in zijn manier van presenteren en in zijn jongste ‘vakinteresse’: het werken met kaarten en GIS (Geografische Informatie Systemen).

Rob is beschikbaar om te spreken op internationale podia en spreekt Nederlands en Engels.
Onderwerpen: Advies & onderzoek, educatie, energiecoöperaties, projectontwikkeling & exploitatie, wind op land en GIS.

Roy Osinga
Roy OsingaRegional Director EU Flower Turbines
Roy Osinga is afgestudeerd in bedrijfseconomie aan de Erasmus University Business School en heeft passie voor maatschappij, technologie en duurzaamheid. Met meer dan 20 jaar gecombineerde werkervaring bij het ministerie van Algemene Zaken, Rijksdienst van ondernemend Nederland en het (inter)nationale bedrijfsleven…

… schakelt hij gemakkelijk tussen maatschappelijke transities, de weerbarstigheid van politieke dossiers en de bevlogenheid “just do it/decide” mentaliteit welke vaak startups en uitvoerings-organisaties kenmerken. Iemand met “drive” de dingen durft te benoemen maar ook heel goed dingen in het brede internationale verband kan zien. Momenteel is hij directeur van Flower Turbines BV een organisatie welke kleine windturbines (1 tot 6 meter groot) voor op land in de gebouwde omgeving ontwikkeld: stil, mooi en efficiënt. Daarnaast biedt de organisatie diverse oplossingen voor het laden van fietsen en scooters en maakt de transitie daarmee heel tastbaar en dichtbij.

Roy is beschikbaar voor speeches op internationale podia.

Ralph Verploegen
Ralph Verploegen VeriteQ adviseur en meetspecialist Power Quality
Als elektrotechnisch inspecteur en meetdeskundige heeft Ralph de afgelopen tien jaar een ruime ervaring opgebouwd bij het analyseren van storingen uit het voedingsnet, ook wel genoemd Power Quality storingen. Deze storingen doen zich voor bij bedrijven en ook steeds meer in het distributie green grid.

VeriteQ is al tien jaar de vertegenwoordiger van Outram research UK/USA. Zij hebben veel groene netbeheerders/ energieopwekkers als klant zoals Scottish Power UK, bijna 100% groen en Southern Company USA, bijna 50% groen. Outram research UK/USA heeft dus een grote ervaring op het gebied van netstoringen en -instabiliteiten in het distributed green grid. VeriteQ kan, naast de eigen ervaring, dus putten uit zeer goede kennisbronnen.

Ralph is beschikbaar voor speeches op internationale podia en spreekt Nederlands en Engels.

Ronald Olivier
Ronald OlivierAdvocaat bij Van der Feltz advocaten
Ik ben advocaat en sinds 2017 zit ik namens Van der Feltz advocaten in de subcommissie ruimte van NWEA. Mijn focus binnen de duurzame energiesector ligt op de windprojecten.

Ik adviseer en procedeer onder meer over bestuurs,-, omgevings- en energierechtelijke vraagstukken voor uiteenlopende partijen in de energiesector: zoals initiatiefnemers, ontwikkelaars en overheden. In geval van verstoorde verhoudingen streef ik er allereerst naar om verschillen van inzicht te overbruggen zodat een zo gunstig mogelijk resultaat wordt bereikt.
Verder ben ik auteur van het artikelsgewijs commentaar van Kluwer Milieurecht Totaal op de Wet windenergie op zee en hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer. Daarnaast ben ik redacteur voor het tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht (JM) voor het onderwerp gebiedsbescherming (Wet natuurbescherming) en annoteer ik regelmatig rechterlijke uitspraken in juridische vaktijdschriften, zoals BR, TBR, Gemeentestem en OA.

Ronald is dus beschikbaar voor speeches over juridische dienstverlening.

Wilfred van Bergen
Wilfred van BergenCommercial Manager Iv-Offshore & Energy
Na mijn opleiding tot Maritiem Officier ben ik gestart als stuurman op de grote zeegaande baggerschepen. Na mijn tijd op de vloot overgestapt naar een technische / commerciële rol in de scheepsbouw, reparatie en offshore bij diverse partijen en een range van uiteenlopende projecten.

Sinds 2008 heb ik ook mijn eerste kennismaking gehad met de Offshore Wind. Inmiddels ben ik dus als ruim 14 jaar actief in deze markt en sector. De laatste jaren zeer intensief met de constructie kant van de Offshore Transformer Stations bij één van de Nederlandse werven. Hier heb ik zeer veel kennis en hands-on ervaring opgedaan aangaande deze OSS-en. Helaas is deze gestopt met die bedrijfsactiviteit en ben ik nu werkzaam bij Iv-Offshore & Energy. Dit is een multi disciplinair engineering bureau waarbij ik me nu bezig houd met alle offshore projecten, dat houdt in Wind en andere vormen van Renewables.

Onderwerpen: Advies & onderzoek, bouw, constructie & transport, fabricage en wind op zee.
Wilfred spreekt Nederlands, Duits en Engels en is beschikbaar voor optredens in het buitenland.