Het einde van 2022 is in zicht. Rik Harmsen, sectorexpert wind op land, Nicole Buissing, community manager en Daniëlle Veldman, manager CRM maken de balans op.

Van potdicht naar veel live-evenementen

“2022 was een enerverend jaar”, aldus Danielle. Waar we in het begin van het jaar nog in een potdicht, door corona geteisterd land leefden, barstte de agenda uit zijn voegen toen het internationale windtoneel weer openging. De live-activiteiten volgden elkaar in razendsnel tempo op. Ze boden voor onze leden weer mooie kansen om het netwerk aan te halen en nieuwe contacten te leggen in kansrijke markten.”

In april was er een bezoek aan Spanje (WE Bilbao) en een handelsmissie naar de Baltische Staten. In juni was de ministeriële missie en het PIB-programma Polen en in september namen we met 35 Nederlandse bedrijven deel aan het event Wind Energy Hamburg. In de loop van het jaar ontvingen we ook verschillende buitenlandse delegaties. Het hoogtepunt was volgens Danielle toch wel het goed bezochte OEEC in de RAI Amsterdam afgelopen november.

Nauw betrokken bij ontwikkeling van leden

Nicole Buissing is per 15 september Community Manager bij NWEA. “Ik ben met veel plezier en enthousiasme nauw betrokken bij alle ontwikkelingen van de leden werkzaam in de energietransitie.” De Q-meeting bij Siemens Gamesa, het Reddersgala van de KNRM in Huis ter Duin in Noordwijk met de windtafel, Offshore Energy in Amsterdam, de tweejaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de nieuwe ledenlunch waren voor Nicole eerste contactmomenten met de meer dan 305 leden van NWEA. Nicole: “Interessante bedrijfsbezoeken bij huidige en toekomstige leden gaven mij een eerste indruk hoe belangrijk de hele keten is die de energietransitie en de ambities mogelijk maakt.”

Meer tijd voor public affairs

Ook Rik Harmsen vond de afgelopen maanden interessant. “Met de komst van onze nieuwe voorzitter Jan Vos verandert er sowieso veel, maar als medewerker met de portefeuille Public Affairs geldt dat nog meer.” Rik gaat hier de komende meer tijd voor vrijmaken en zal niet alleen Jan, maar ook Bert van der Lingen, onze nieuwe vice-voorzitter, ondersteunen. Bert start per 1 januari 2023. Windday was volgens Rik wel een hoogtepunt in 2022. “De minister was aanwezig, er waren interessante sprekers en er was natuurlijk veel ruimte om bij te praten met leden en vele anderen.”

Op naar 2023

Spannend voor wind op land

De komende periode wordt spannend voor wind op land, benadrukt Rik Harmsen. “De PlanMER in het kader van het Nevele-arrest wordt gepubliceerd en daarmee barst de maatschappelijke en politieke discussie los over de normen voor geluid, slagschaduw, externe veiligheid én afstand.” Volgens Rik is wind op zee goed op stoom met een strak uitrolpad voor de tenders. “Nu is het zaak om meer duidelijkheid te krijgen van de afnemers van al deze elektronen en moleculen.”

Mooie evenementen op het programma

In 2023 staan er volgens Nicole mooie ledenbijeenkomsten op het programma, waaronder Dutch Village op het WindEurope Annual Event Kopenhagen van 25 tot 27 april, onze Algemene Ledenvergadering op 8 juni en WindDay 15 juni 2023 in het Aviodrome Lelystad. Nicole: “Ik kijk uit naar onze ontmoetingen in 2023. Samen maken we de toekomst mooier voor onze en de toekomstige generatie.”

Waar de wind (stevig) waait, daar zijn wij

Daniëlle Veldman kijkt met haar internationale bril naar 2023. “We zien veelbelovende ontwikkelingen van opkomende regio’s dicht bij huis (Baltische Zee, Middellandse Zee), maar ook in Latijns-Amerika (Colombia, Brazilië) en India. Ons netwerk binnen de diplomatieke posten en belangrijke stakeholders wordt steviger en de informatiestromen steeds omvangrijker.” Volgens Daniëlle ligt er een solide basis voor onze exportcommissies om ook in 2023 weer regulier samen te komen. Het merk ‘wind & water works’ verbindt NWEA met collega-brancheverenigingen en de Nederlandse overheid. Danielle: “In goede samenwerking kunnen we onze leden faciliteren en de collectieve Nederlandse windsector internationaal nóg beter op de kaart zetten, waar dan ook ter wereld. Waar de wind (stevig) waait, daar zijn wij!”

Rik, Daniëlle en Nicole wensen namens jullie het hele NWEA-team

hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2023!