Vandaag heeft voorzitter Jacques Wallage van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) het voorstel voor het Noordzee Akkoord gepresenteerd. NWEA-voorzitter Hans Timmers heeft namens de windsector deelgenomen aan deze onderhandelingen. Andere deelnemers waren stakeholders zoals de visserij, diverse natuurorganisaties en het Rijk.

De windsector vindt het belangrijk om tot een akkoord met alle stakeholders te komen over de transitie naar een duurzame Noordzee en het halen van de klimaatdoelen op zee. Daarvoor kan en moet wind op zee de komende jaren enorm groeien tot tenminste 60 GW in 2050.  Wind is straks de grootste leverancier van duurzame elektriciteit in 2030. Dit vraagt een enorme inspanning, van de sector maar ook van alle andere betrokkenen op zee. De uitdaging is om zonder subsidie deze grote bijdrage te leveren aan een groene energievoorziening. Dat staat in het Klimaatakkoord en is voor NWEA een belangrijk uitgangspunt

  1. “Het vandaag gepresenteerde voorstel is een goede basis om verder mee aan de slag te gaan,” aldus Timmers. “Wel is er op een aantal punten nog zorgen binnen onze achterban. Specifiek worden al genoemd (1) de uitvoerbaarheid van de voorgestelde afspraken, (2) de aanpassing van de wet & regelgeving en (3) dat de kosten voor medegebruik te veel bij de sector terechtkomen.” Daarom zijn wij ook blij met de expliciete steun van het Rijk om sectoren als visserij en natuur te ondersteunen via een transitiefonds. Want wij als windsector – nog volop in ontwikkeling – kunnen die kosten niet voor onze rekening nemen.

NWEA gaat komende maanden het voorstel voorleggen aan haar leden ter consultatie. Alle leden kunnen hier de komende tijd op reageren. Op basis van deze consultatie neemt NWEA het besluit over het tekenen van het definitieve akkoord.