Vanochtend hield de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, haar jaarlijkse State of the European Union-toespraak. Zij benadrukte hierin dat de windsector een Europees succesverhaal is, maar tegelijkertijd met grote uitdagingen wordt geconfronteerd. Om deze uitdagingen aan te pakken heeft Von der Leyen een nieuw ‘Wind Power Package’ aangekondigd, omdat volgens de Europese voorzitter de toekomst van onze schone technologie-industrie in Europa gemaakt moet worden.  

“Dit is een belangrijke boodschap van Ursula von der Leyen,” benadrukt Jan Vos, voorzitter van de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA). “De Europese toeleveringsketen voor windenergie heeft het moeilijk. Als we ons beleid niet veranderen, kunnen we onze Europese productie kwijtraken. Het is daarom heel goed dat de Commissie met deze ‘Wind Power Package’ komt. Het kan wat ons betreft niet snel genoeg komen.”

Chinese concurrentie
De Europese Unie en haar regeringen hebben ambitieuze doelen gesteld: 420 GW aan windenergie in 2030, maar de problemen in de Europese toeleveringsketen zorgen ervoor dat Chinese turbinefabrikanten hier nu orders binnen beginnen te halen. Ze bieden goedkopere turbines, lossere normen en onconventionele financiële voorwaarden. Vos: “Er bestaat een reëel risico dat de uitbreiding van windenergie in China zal plaatsvinden, en niet in Europa.”

Wind Power Package
Het windenergiepakket van de Europese Commissie heeft tot doel om te komen tot versnelde vergunningverlening, het verbeteren van de veilingsystemen in de lidstaten, werknemers met de juiste vaardigheden, betere toegang tot financiering én stabielere toeleveringsketens. Vos: “Voor de windsector zijn deze punten stuk voor stuk van cruciaal belang.” Vergunningen blijven een van de grootste knelpunten voor een snelle uitbreiding van windenergie. WindEurope laat weten dat ongeveer 80 GW aan windenergieprojecten in Europa nog steeds vastzit in bureaucratische processen. Vos: “Zonder snellere vergunningen op nationaal niveau gaan we onze Europese doelstellingen niet bereiken”

Slecht ontworpen veilingen
“De windsector heeft daarnaast te lijden onder slecht ontworpen veilingen,” benadrukt Vos. Ook WindEurope stelt dat lidstaten veilingen organiseren die de gezondheid van de Europese toeleveringsketen voor windenergie ondermijnen. Sommige landen laten ontwikkelaars zelfs betalen om windparken te bouwen. De kosten van deze negatieve biedingen moeten worden doorberekend aan de consument of aan een toch al worstelende toeleveringsketen. Er zijn ook landen die er niet in geslaagd zijn om in hun veilingkaders rekening te houden met de inflatie, wat weer heeft geleid tot onderinschrijvingen op veilingen.

Veilingen gebaseerd op criteria, niet op prijs
De veilingen in de meeste landen zijn grotendeels gebaseerd op prijs. ‘Dit moet écht veranderen’, volgens Vos. ‘Het heeft geleid tot een race-to-the-bottom.’ WindEurope pleit voor veilingen met pre-kwalificatiecriteria en niet-prijscriteria. Deze criteria houden namelijk veel beter rekening met de bredere maatschappelijke waarde van de Europese windindustrie.