Minister Jetten (D66) en staatssecretaris Heijnen (CDA) lieten gisteren weten dat de planning voor nieuwe algemene milieuregels voor wind op land moet worden bijgesteld. Het VVD-kamerlid Erkens had hier vragen over gesteld. Als reden geven zij dat het stelsel onder de Omgevingswet ingewikkelder is dan gedacht.

De minister en staatssecretaris verwachten dat de start van de publieke consultatie over de concept-AMvB plaats zal vinden in de herfst van 2023. Na verwerking van de inbreng zal het voorstel bij het parlement worden voorgehangen. Vervolgens zal over het voorstel advies bij de Raad van State worden ingewonnen. Daarna wordt het besluit met het advies van de Raad van State en nader rapport aan het parlement voorgelegd. Inwerktreding zal dan in de loop van 2024 kunnen plaatsvinden.

Aan de nieuwe Kamer
Hierbij stelt Jetten wel direct een kanttekening, want de zogenaamde voorhang zal plaatsvinden bij de nieuw verkozen Tweede Kamer. “Het is dan uiteraard aan de Kamer om daarbij een besluit te nemen of zij het voorstel controversieel wil verklaren, of dat doorgang van de wetgevingsprocedure zal plaatsvinden. Deze keuze kan de planning beïnvloeden.”

Frustrerend
Jan Vos, voorzitter van NWEA, noemt het uitstel frusterend. “We wachten al twee jaar. Ik denk ook dat het onnodig is. We hebben een enorm klimaatprobleem, de effecten daarvan hebben we deze zomer allemaal kunnen ervaren. En in plaats van dat we doorpakken, komen we in een langdradig traject terecht.”

Wind op land hard nodig
Volgens minister Jetten blijft het wel mogelijk om nieuwe windparken te realiseren. “Voor nieuwe windturbineparken kan het bevoegd gezag op basis van een lokale milieubeoordeling milieuvoorschriften opnemen in de omgevingsvergunning milieu en het bestemmings- of omgevingsplan om milieubescherming te bieden voor omwonenden.”

Volgens Vos zal dit in de praktijk niet altijd even eenvoudig zijn. “In sommige gemeenten worden windprojecten goedgekeurd, maar er zullen ook veel gemeenten zijn die dit aangrijpen om op hun handen te gaan zitten en dat terwijl we wind op land zo hard nodig hebben om de klimaatdoelstellingen te halen.”