Gezocht: een bevlogen collega om de windsector als motor van de energietransitie verder te helpen versnellen

Klimaat en de weg naar hernieuwbare energie staan hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Ook bij bedrijven is urgentie. De ambities van de windsector zijn dan ook hoog. Om de energietransitie te versnellen en te begeleiden zijn wij op zoek naar een ervaren beleidsadviseur. Iemand die de verbindende factor is tussen vereniging NWEA en onze belangrijkste stakeholders. Dit zijn leden, ministeries en politici maar ook provincies, gemeentes en omliggende brancheverenigingen en industriële partijen. Hiervoor ben je op de hoogte van ontwikkelingen binnen de energiesector, binnen het politieke speelveld op diverse niveaus en binnen de maatschappij. Op basis daarvan maak je de juiste koppeling met de strategie en doelstellingen van branchevereniging NWEA. Jouw primaire aandachtsgebied wordt windenergie op zee.

De werkzaamheden samengevat:

 • Deelname aan externe overleggen met de branche (ontwikkelaars, bouwers, beheerders en toeleveranciers), branchegenoten en bestuurlijke organen;
 • Signaleren van relevante ontwikkelingen binnen de branche, politiek en media op het gebied van windenergie op zee;
 • Opbouwen en onderhouden van een relevant stakeholder netwerk;
 • Voorbereiden en uitwerken van inhoudelijke overleggen van de commissie wind op zee, alsmede het uitzetten en beheren van het actiemanagement. Je fungeert als commissiesecretaris;
 • Samen met inhoudelijke experts van onze leden, ontwikkelen van relevante materialen zoals position papers, standpunten en communicatiecontext ten behoeve van de branche. Bovendien het opstellen van inhoudelijke beslis- en discussienota’s voor werkgroepen en commissies ter voorbereiding van het Algemeen Bestuur van NWEA;
 • Zoeken naar gedragen oplossingen die de energietransitie versnellen;
 • Opstellen en realiseren van het jaarplan van de commissie wind op zee.

Over jou

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur met een ecologische of technische achtergrond;
 • Je hebt werkervaring die past bij een senior;
 • Je krijgt energie van het werken in een ambitieuze organisatie in een omgeving die flink in beweging is;
 • Je hebt ervaring binnen de windsector en het liefst ook kennis van wind op zee;
 • Je maakt makkelijk contact met mensen;
 • Je hebt gevoel voor uiteenlopende belangen binnen de leden, de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij.

Ons aanbod

 • Een dynamische baan waar je aan de slag gaat met de energietransitie voor een beter klimaat;
 • Gevarieerd werk met veel verantwoordelijkheid en veel vrijheid in je werk;
 • Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, conform de salaristabel van NWEA;
 • Een dynamisch werkveld met veel ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget;
 • Een fulltime aanstelling.

Over NWEA

NWEA vertegenwoordigt bedrijven in de hele keten van de windsector: op land en op zee, ontwikkelaars en bouwers, adviseurs en juristen en installateurs en onderhouds- en toeleveringsbedrijven. Ook maakt NWEA zich sterk voor de bevordering van exportmogelijkheden. Met ons werk professionaliseren we de sector, ondersteunen we de leden met actuele informatie over ontwikkelingen rondom belangen en beleid en adviseren we de overheden gevraagd en ongevraagd met een stevig positief kritische stem bij de ontwikkeling en aanpassing van beleid. We dragen bij aan grote vraagstukken rondom de energietransitie en het halen van de klimaatdoelen van Parijs. Windenergie vormt daarin de belangrijkste duurzame energiebron. In 2030 zal het belangrijkste deel van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening door windenergie worden geleverd.

NWEA is een vereniging met verschillende commissies. Er zijn commissies voor Wind op Zee en Wind op Land. Daaronder zijn er diverse subcommissies, werkgroepen en platforms die zich richten op specifieke deelonderwerpen, zoals export, ruimtelijke inpassing, financiering, veiligheid & gezondheid en netinfrastructuur. Het NWEA-bureau bestaat uit 10 gedreven vrouwen en mannen met een hart voor duurzaamheid en passie voor windenergie. Als bureau bieden wij ondersteuning aan het bestuur en de inhoudelijke commissies.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie, neem contact op met Ron Eman, directeur a.i. via ron.eman@nwea.nl of tel: 030 231 69 77

Reacties graag per mail aan: karin.luimers@nwea.nl  o.v.v.: Sollicitatie Senior beleidsadviseur windenergie op zee