Op 9 november van 10 tot 12 uur organiseren NWEA, Holland Solar en Energie Samen een tweede themasessie over cable pooling (ofwel het combineren van meerdere duurzame opwekkers op één aansluiting).

Hierin zal wederom een representatieve casus belicht worden, in dit geval een bestaand windpark waar een zonnepark bijkomt. Tevens zal de nieuwe standaard meerpartijenovereenkomst worden gepresenteerd, die momenteel voor onze leden wordt ontwikkeld. Deze kunnen initiatiefnemers gebruiken als basis voor hun onderlinge afspraken. Ook zal een aantal technische en juridische uitzoekpunten uit de eerste sessie teruggekoppeld worden en wordt er ruimte ingebouwd voor discussie en nieuwe vragen.

Belangstellenden voor deze themasessie kunnen zich aanmelden bij Niels Blaauwbroek. Hij zal de deelnemers de definitieve agenda toesturen in de eerste week van november.