In de Tweede Kamer is een motie aangenomen om energieprojecten met een SDE-subsidie extra tijd te geven. Normaal gesproken verloopt na vier jaar de subsidiebeschikking als het project nog niet gerealiseerd is, maar veel projecten lopen vertraging op door trage procedures bij de Raad van State en gestegen prijzen. Deze motie vraagt om extra tijd. 

Deze extra tijd is hard nodig, volgens Jan Vos, voorzitter NWEA. “Het is belangrijk dat windenergieprojecten doorgaan. Als de subsidie zou vervallen, krijgen deze projecten te maken met grote risico’s waar zij niets aan kunnen doen. De Tweede Kamer geeft met deze motie aan dat ze het belangrijk vinden dat deze projecten doorgaan. We zijn blij met deze aangenomen motie en verwachten dan ook dat de minister deze zo snel mogelijk uit gaat voeren. Want verdere vertraging van de energietransitie kunnen we niet gebruiken.” 

De Raad van State is overbelast en daarom lopen procedures vertraging op. Zo kan het soms jaren duren voordat er een uitspraak komt over een vergunningverlening. “Dit is iets waar we met z’n allen op dit moment weinig aan kunnen doen,” aldus Vos.

Ook de gestegen prijzen hebben invloed op windprojecten. Vos: “Niet alleen arbeid is duurder geworden, maar ook alle onderdelen die we nodig hebben om windparken te bouwen kosten meer geld. Hierdoor zijn financieringen moeilijk rond te krijgen en is het lastiger te zorgen voor een sluitende business-case.” De verwachting is dat deze kostenstijging gelukkig tijdelijk en eenmalig is en dat de kostendaling spoedig weer inzet.