Donderdag 28 november is er een rondetafelgesprek over de problemen rondom netcapaciteit in de Tweede Kamer. Samen met Energie Nederland en Holland Solar heeft NWEA een position paper opgesteld met onze analyse en voorstellen voor deze problematiek.

Klik hier om de position paper te downloaden

Hoofdpunten

Gezamenlijk vragen wij aandacht voor de volgende 4 hoofdpunten:

1) Een oplossing voor 700 MW aan projecten die reeds SDE+ hebben
Ruim 700 MW – dat zijn vele tientallen zon- en enkele windprojecten – hebben reeds een SDE+- beschikking, maar dreigen opeens niet tijdig aangesloten te worden. Hierdoor verliezen ze hun SDE+- beschikking. We vragen de Kamerleden bij de Minister te bepleiten dat deze groep toch aangesloten wordt en transport krijgt, danwel uitstel van realisatie krijgt opdat de SDE+ niet vervalt, danwel een financiële compensatie van de netbeheerder krijgt.

2) Zorg voor transparante procedure + toets ACM en pas congestiemanagement daadwerkelijk toe
We vragen om openbaarmaking van de onderzoeken door netbeheerders waaruit zou blijken dat netten vol zijn en congestiemanagement geen optie is. Tevens vragen we dat de ACM toezicht houdt op het capaciteitsbeleid van netbeheerders. De Minister heeft regelgeving die dit toezicht mogelijk maakt in het vorige AO aangekondigd.

3) Regel snel de AMvB N-1
De Minister moet de AMvB die de inzet van N-1 mogelijk maakt (de vluchtstrook aan netcapaciteit) zo snel mogelijk van kracht maken. Bij voorkeur vóór de volgende SDE+-ronde komend voorjaar. Dit geeft indicatief 30% meer capaciteit. Op dit moment wordt bij de transportindicatie onterecht niet gerekend met deze verruiming.

4) Laat MinEZK de regie nemen; trek lessen voor de toekomst en stel een Taskforce in
De minister dient de regie te nemen en een Taskforce onder zijn leiding in te stellen om te werken aan oplossingen voor de (middel)lange termijn.
Achtergrond

Achtergrond

Tijdens de WindDays heeft Remco de Boer 15 minuten lang gesproken met drie experts over de uitdagingen in het net. In deze tijd praten zij u bij over de verschillende uitdagingen, alsmede de oplossingen hiervoor. Bekijk de aflevering van Studio WindDays hier terug op de website van de WindDays.