In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 vragen wij een aantal kandidaten naar hun visie op windenergie. Wat wordt de rol van wind in de toekomst? wat zou de overheid moeten doen om dit te stimuleren? En, welk advies hebben zij voor de windsector?

Als vierde is Tom van der Lee aan het woord, kamerlid voor GroenLinks en herkiesbaar op plek 3.

Kunt u zichzelf even voorstellen?

Mijn naam is Tom van der Lee, Kamerlid voor GroenLinks op Economische Zaken, Energie en Klimaat. Dolgraag werk ik door aan de snelle en eerlijke aanpak van de klimaatcrisis. Met Jesse Klaver heb ik de Klimaatwet uitonderhandeld en een CO2-heffing afgedwongen. Nu komt het aan op de krachtige uitvoering van ons hele klimaatplan.

Mijn geboorteplek is Silvolde, gelegen in de prachtige Achterhoek. Ik ben kind van onderwijzers, kleinkind van bakkers en tuinders en ben opgeleid als politicoloog aan de UvA, Voor mijn Kamerlidmaatschap was ik acht jaar lid van de Raad van bestuur van Nederlands grootste ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib.

Wat vindt u van windenergie?

Windenergie is een cruciale en onmisbare drager van de belangrijkste energietransitie en zal wat GroenLinks betreft het grootste aandeel hebben in onze energiemix in 2040. De ontwikkelingen gaan razendsnel en zijn razend interessant, niet alleen rondom het steeds krachtiger worden van windmolens voor op zee, maar ook voor kleine windmolens op land.

Stelling 1: Windenergie zal de komende jaren zowel op land als op zee moeten groeien om het Parijsakkoord te halen

Eens. Om onze klimaatdoelen te halen moeten we massaal elektrificeren. Hiervoor is groene stroom nodig. Daarvoor is windenergie, naast zon, een onmisbare optie.

Stelling 2: Windenergie kan alleen floreren als overheid zorgt dat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd

Eens. De komende jaren zal voor de uitrol van windenergie op zee meer aandacht moeten worden besteed aan de vraagkant van windenergie. Als de industrie niet snel genoeg in een overzichtelijk tijdspad elektrificeert ontbreekt de zekerheid voor marktpartijen om in nieuwe windparken te investeren.

Stelling 3: Windenergie is de belangrijkste energiebron in 2050

Eens. GroenLinks wil naar 60 GW aan windturbines op de Noordzee, dat komt overeen met ruwweg de helft van de Nederlandse energiebehoefte in 2030. Ook voor de productie van groene waterstof is windenergie onontbeerlijk. GroenLinks zet ook vol in op zonnepanelen, geothermie, aquathermie en andere duurzame energiebronnen, maar windenergie zal het grootste aandeel zijn.

Afsluitend, wat zou u nog willen meegeven aan de windsector?

Een veel gehoorde zorg is het effect van windmolens op het zeebodemleven en de herkomst van de materialen van windmolens. Het is aan de sector om hier op in te zetten, bijvoorbeeld door innovatie op circulariteit en recycling (ook van de bladen), geluidsgordijnen uit luchtbubbels, op het gebied van drijvende windmolens en goede internationale afspraken over de herkomst van materialen.

Meer weten over Tom? Volg hem via zijn persoonlijke GroenLinks-pagina hier, of hier op Twitter.

Interviews met andere kandidaten lezen? Kijk hier in ons Dossier Tweede Kamer Verkiezingen 2021.