TenneT heeft meerjarige raamovereenkomsten gesloten met Allseas en Heerema Marine Contractors voor transport en installatie van veertien offshore platforms. Deze veertien converterstations van 2 gigawatt (GW) worden geïnstalleerd in het Nederlandse- en Duitse deel van de Noordzee. De overeenkomst heeft betrekking op ten minste achtentwintig tijdslots tot 2031; veertien tijdslots voor transport en installatie van een jacket en veertien tijdslots voor transport en installatie van een topside.

NWEA feliciteert haar leden Allseas en Heerema met dit geweldige nieuws.

Ervaren installatieschepen

Heerema zal voor transport en installatie de Semi-Submersible Crane Vessel (SSCV) Sleipniren een eigen “Floatover Barge” inzetten. Allseas zet een eigen single-lift installatieschip Pioneering Spirit in voor de installatie. Beide schepen zijn de afgelopen jaren herhaaldelijk ingezet voor de installatie van jackets en topsides in de Noordzee. Heerema heeft ongeveer zestig procent van de beschikbare tijdslots toegewezen gekregen en Allseas ongeveer veertig procent. Aan de toegekende tijdslots kunnen aanvullende contracten worden toegevoegd, die niet gebonden zijn aan specifieke 2GW-projecten. De HVDC-leveranciers die de jackets en topsides voor TenneT bouwen (Hitachi Energy/Petrofac, GE/Sembcorp, GE/McDermott en Siemens/Dragados), kunnen kiezen uit de aangewezen installatie-aannemers.

Boskalis zal als onderaannemer van Allseas, één of twee nieuwe transportschepen bouwen die zijn toegesneden op toekomstige duurzaamheids- en emissienormen.

Bereidheid tot investeren

Eerder gunde TenneT raamovereenkomsten voor de civiele werken voor de landstations in Nederland, offshore en onshore converterstations en kabelverbindingen voor de veertien 2GW-projecten in Nederland en Duitsland. De gestroomlijnde aanbestedingsaanpak maakte snelle afspraken met alle betrokken leveranciers mogelijk.

Verklaring van Oostende

In april 2023 hebben België, Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, tijdens de North Sea Energy Summit de Verklaring van Oostende ondertekend. Deze verklaring bevat een collectieve toezegging, om tegen 2030 minimaal 120 gigawatt (GW) aan windenergiecapaciteit op zee te installeren. TenneT, verantwoordelijk voor ongeveer een derde van deze capaciteit, wat overeenkomt met 40 GW aan netverbindingen, is actief bezig met de bouw van offshore netverbindingssystemen in Duitsland en Nederland, elk met een capaciteit van 20 GW.

Bron afbeeldingen: TenneT