In de ministerraad van vrijdag 21 oktober 2022 is er een besluit genomen over de WoZ vergunning van IJmuiden Ver kavels 1-4 (4 GW). De procedure van vergelijkende toets zal blijven voor alle vier kavels. Een hoog financieel bod met maximum zal hiervan onderdeel zijn. Daarnaast zullen IMVO en circulariteit belangrijke criteria zijn. Meer informatie zal volgen in de kamerbrief over IJVER die voor de week van 31-10 staat aangekondigd. Een eerste reactie van NWEA-voorzitter Jan Vos: “NWEA is blij dat de internationaal toonaangevende tendersystematiek van Nederland, met een vergelijkende toets, gehandhaafd blijft voor deze vier kavels. Wij kijken uit naar de Kamerbrief met meer informatie over de maximumprijs en verdere invulling van de tendercriteria. Voorwaarde voor NWEA is dat een dergelijk maximum techniek-neutraal moet zijn: een level playing field voor iedereen die energie produceert. Fossiele energie krijgt al te veel subsidie en kan nu niet de dans ontspringen. Windenergie is schoon, goedkoop en geopolitiek verstandig.”

link naar besluitenlijst: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/vergaderstukken/2022/10/21/geannoteerde-besluitenlijst-ministerraad-21-oktober-2022