Een onderzoek van diverse gerenommeerde onderzoeksbureaus heeft met innovatieve radartechnologie twee jaar lang het gedrag van zeevogels rondom windparken bestudeerd. Het onderzoek vond plaats in opdracht van Vattenfall. Gedurende de looptijd van het onderzoek heeft er geen enkele botsing of zelfs bijna-botsing plaats gevonden van zeevogels met windturbines op zee. Zeevogels vermijden de rotorbladen op zee.

De bevindingen maken deel uit van een onderzoeksinvestering van € 3 miljoen door Vattenfall om meer te leren over offshore wind en het milieu. Jan Vos, voorzitter NWEA: “Het zorgen voor onze natuur terwijl we de klimaat- en energiecrisis oplossen is een voorwaarde voor het verder opschalen van het succes van offshore wind. Dit onderzoek is dus erg belangrijk.”

Baanbrekende technologie

Dit onderzoek in het European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC) in Aberdeen heeft opmerkelijke inzichten opgeleverd in het vlieggedrag van verschillende soorten zeevogels. De radar volgde vogels die naar het offshore windpark van Vattenfall in Aberdeen vlogen, die vervolgens camera’s activeerden en driedimensionale vluchtroutes en videobeelden genereerden. Dit werd gebruikt om de vogelsoort te identificeren terwijl ze door het windpark bewogen en om te controleren of ze hun vliegroute rond de turbines veranderden.

Waardevolle bevindingen

De studie leverde waardevolle gegevens op over de vliegpatronen van verschillende zeevogels rond het windpark:

  • In meer dan 10.000 vogelvideo’s werden geen botsingen of zelfs bijna-botsingen geregistreerd.
  • Bijna alle soorten zeevogels die werden gevolgd, vermeden de zone van de turbinebladen door hun vliegroutes aan te passen om zo tussen de turbines door te vliegen.
  • Van de vogels die binnen 10 meter van de zone van de turbinebladen kwamen, paste meer dan 96 procent hun vliegroutes aan om botsingen te voorkomen, vaak door evenwijdig aan het vlak van de rotor te vliegen.

De bevindingen kunnen het toestemmingsproces voor windparken helpen versnellen door nauwkeurigere informatie te geven over het risico op aanvaringen met vogels met behulp van realistische waarden voor vliegsnelheid, oriëntatie en hoogte. Vos: “We blijven verder onderzoek doen en experimenten uitvoeren, maar vooralsnog: heel goed nieuws!”