In 2020 was het aantal stageplaatsen voor studenten Vliegtuigonderhoud tijdelijk drastisch afgenomen door de COVID-crisis. De opleiding Vliegtuigonderhoud van MBO College Airport van het ROC van Amsterdam-Flevoland (ROCvA-F) zocht daarom naar passende alternatieven om de studenten met hun kostbare technische kennis en vaardigheden hun opleiding te kunnen laten afronden. En zo kwam de energietransitie om de hoek kijken, want ook wij staan te springen om goed geschoold technisch personeel.  Gebleken is dat onderhoud aan windturbines en vliegtuigen een grote overlap kent in competenties. MBO College Airport van het ROC van Amsterdam-Flevoland start daarom na de zomer met een keuzedeel ‘Onderhoud aan Windturbines’, voor haar mbo-niveau 3 & 4 studenten vliegtuigonderhoud. NWEA is heel blij met deze ontwikkeling en ondersteunt de wens van het ROCvA-F om uiteindelijk toe te groeien naar een volledige opleiding windtechnicus. Deze opleiding zal in de toekomst ook domein techniek breed worden aangeboden.

Met dit extra keuzedeel krijgen monteurs en technici in opleiding een verdieping op specifieke en specialistische kennis en vaardigheden die komen kijken bij windturbineonderhoud. Het aantal grote windprojecten op zee en op land groeit de komende jaren. Zo groeit ook de behoefte aan technici die kunnen worden ingezet bij de installatie en onderhoud van windturbines. De studenten vliegtuigonderhoud krijgen bovendien een officieel certificaat bij deze lessen. Zo verbreden en verdiepen ze hun competenties  én wie weet kiezen ze wel voor de windenergie.

Volwaardige mbo-opleiding windtechnicus

Waar de opleiding vanaf volgend schooljaar start met het keuzedeel ‘Onderhoud aan Windturbines’, is de uiteindelijke ambitie van het ROC van Amsterdam-Flevoland om een volwaardige mbo-4 opleiding in te richten. Om dit doel te bereiken, zal worden samengewerkt met docenten en expertise vanuit niet alleen MBO College Airport, maar ook de andere techniekopleidingen binnen het ROC van Amsterdam-Flevoland. Op deze manier kan het potentieel talent van alle techniekstudenten van heel het ROC van Amsterdam-Flevoland aangesproken worden om zich op te leiden voor deze sector.

De afdeling Vliegtuigtechniek heeft voor de ondersteuning van de praktijk- en theorielessen een Nacelle simulator van Festo Didactic aangeschaft. Dit is een windmolen op schaal waarin alle denkbare besturingselementen zich bevinden en waarmee kan worden getraind. Hierin bevinden zich de modernste digitale besturingssystemen waaronder ‘Smart Maintenance Software’. De opleiding werkt nu al samen met Vattenfall en het East Coast College in het Verenigd Koninkrijk voor het onderhoud aan windparken op de Noordzee.

Kunststofreparaties en praktijklessen

De afdeling Vliegtuigtechniek beschikt over een speciaal ingerichte afdeling voor Kunststofreparaties aan vliegtuigonderdelen maar ook aan bladen van windmolens. Reparatie en inspectie van deze bladen is een essentieel onderdeel van het keuzedeel Onderhoud aan Windturbines. Ook hiervoor is een samenwerking aangegaan met de sector. Door Redak Service & Maintenance zijn inmiddels enkele workshops en presentaties gegeven om deze praktijklessen relevant en up-to-date te maken. Studenten uit de gehele Metropool Regio Amsterdam-Flevoland kunnen dan kennis gaan maken met deze opkomende markt van windparken off-shore maar ook on-shore. Het ROC van Amsterdam-Flevoland kan op deze wijze een belangrijke bijdrage leveren in het opleiden van jongeren voor de noodzakelijke energie transitie. Hiervoor is er voor on-shore inmiddels een samenwerking aangegaan met Certion B.V. waar studenten praktijktrainingen kunnen doen onder begeleiding van instructeurs uit het werkveld en het ROCvA-F.

Stageplekken gezocht!

Graag wil het ROC van Amsterdam-Flevoland dat veel meer sector-gerelateerde bedrijven zich aansluiten. Het delen van kennis en ervaring is essentieel. Een onmisbaar onderdeel van de ervaring voor de studenten, is de stage. Zonder stage heeft deze opleiding geen kans van slagen. Bij het begeleiden van stagiaires investeer je in de toekomst van je eigen bedrijf en kun je bovendien een voorselectie maken op je eigen arbeidskrachten. Het komt dan ook regelmatig voor dat een student na afronding van zijn opleiding bij het stagebedrijf gaat werken.  Bedrijven met interesse in stagiairs vanaf september 2022 kunnen zich melden bij het ROCvA-F, René de Moor (r.demoor@rocva.nl).