Netbeheerder TenneT en energiebedrijf RWE hebben de overeenkomsten voor de offshore netaansluiting van windpark OranjeWind (Hollandse Kust West VII) getekend. De zogeheten Connection & Transmission Agreement (CTA) en Realisation Agreement (REA) hebben betrekking op de realisatie, aansluiting en het transport van de geproduceerde elektriciteit van het windpark op zee. De afspraken gaan over de planning, maar bepalen ook hoe de elektriciteit vanuit het windpark wordt aangeleverd. Dit is belangrijk om stabiliteit op het net te garanderen. De verbinding sluit aan op het hoogspanningsstation in Wijk aan Zee en zal in 2026 bedrijfsklaar zijn.

Garantie op afname opgewekte elektriciteit
Windpark OranjeWind wordt 53 kilometer uit de Nederlandse kust gebouwd, krijgt een opgesteld vermogen van bijna 800 MW en zal vanaf 2027 stroom leveren. Deze overeenkomsten garanderen de afname van de opgewekte elektriciteit van het windpark. Rogier Miessen, Country Chair RWE Nederland” Dit is een belangrijke mijlpaal in het project waarmee we een stap dichter bij het realiseren van onze perfecte match voor systeemintegratie en het leveren van duurzame elektriciteit voor ruim een miljoen huishoudens in Nederland zijn.”

Slimme innovaties en investeringen
Het windpark wil met een combinatie van slimme innovaties en investeringen een perfecte match zijn om vraag en aanbod te realiseren. Het gaat om innovaties als drijvende zonnepanelen, een onderzeese lithium-ion batterij en een LiDAR-systeem om de stroomproductie nog beter te voorspellen. RWE gaat ook investeren in systeemintegratie op het vasteland, met bijvoorbeeld nieuwe elektrolyse capaciteit en e-boilers, om stroomproductie en -afname te kunnen matchen.

In Europa bezit en exploiteert RWE offshore windturbines met een totaal vermogen van 3,3 GW (RWE pro rata). Tot de grootste projecten behoren het offshore windpark Sofia (1.400 MW) en het onlangs in gebruik genomen offshore windpark Kaskasi (342 MW).