RWE en DNV zijn het erover eens: ze gaan grootschalig onderzoek doen naar het zogenaamde ‘wake-effect’ bij wind op zee. RWE-modellen voorspellen dat grote clusters van offshore windparken verreikende effecten kunnen hebben, die van invloed zijn op de windopbrengst van toekomstige offshore windparken. 

RWE heeft door continue evaluatie van methodologie en aanpak goed zicht op deze ‘clusterwake-effecten’ over lange afstanden. Het voorlopige model van RWE voorspelt dat deze een impact kunnen hebben tot 200 kilometer of meer en ervoor kunnen zorgen dat de energieopbrengst in bepaalde gevallen met meer dan 10 procent afneemt. Dit zou mogelijke implicaties kunnen hebben voor toekomstige offshore ontwikkelingsprojecten in Europa, bijvoorbeeld in de Noordzee. 

RWE-experts gaan hun gegevens nu overhandigen aan de onafhankelijke energie-experts van DNV om de eerste modelleringsresultaten te valideren. DNV zal een onafhankelijke data-analyse uitvoeren op de RWE-gegevens en CDF-modellering (Cumulative Distribution Function) uitvoeren om de RWE-bevindingen te beoordelen. 

De eerste resultaten worden in april verwacht.