Vandaag publiceert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de vervolgbrief over de netinfrastructuur. NWEA is erg blij dat daaruit blijkt dat het recht op een aansluiting en de plicht voor netbeheerders om transportcapaciteit uit te breiden nadrukkelijk in stand blijft. Tevens geeft de minister gehoor aan ons dringende verzoek tot overleg met de opweksector over de verdere invulling van de Energiewet. Het ministerie wil het daarbij hebben over hoe om te gaan met aansluitingen in gebieden met een structureel tekort aan netcapaciteit en over de verdere uitwerking van een redelijke aansluittermijn.

Netcongestie?

Netcongestie is een onderwerp waarover Nederland niet uitgepraat lijkt te raken. De oplossingen zijn legio en afhankelijk van welke tak van sport je spreekt. Wat is er aan de hand? Tot voorheen kwam de elektriciteit met een te voorspellen constante hoeveelheid uit één grote bron (een elektriciteitscentrale). Met de komst van nieuwe energiebronnen zoals wind en zon, zijn er ineens vele verschillende mini-elektriciteitscentrales die afhankelijk van de weersomstandigheden meer of minder energie leveren. In Nederland genieten we bovendien het genoegen dat elektriciteit een constante factor is. Als je het licht aan doet, is er stroom. Dat komt omdat in het elektriciteitsnet vele zekerheden en terugvalopties zijn ingebouwd. En als je een windpark bouwt en je hebt een vergunning dan moet de netbeheerder je in de meeste gevallen aansluiten binnen 18 weken. Dit alles, en nog veel meer, is vastgelegd in de Energiewet.

Regelmatig komt daarom de aansluitplicht als onderwerp op tafel in de vele overleggen waar ook NWEA deel aan neemt. Netbeheerders hebben moeite om alle nieuwe energiebronnen op tijd aan te sluiten op het net. Ze wilden meer ruimte om een verzoek om een aansluiting later aan te kunnen sluiten. Voor netbeheerders is betrouwbaarheid voor hun klanten essentieel. NWEA is geen actievoerende belangenpartij. Wij overleggen altijd constructief en vanuit een inhoudelijke basis. In de overleggen over de netcapaciteit, en specifiek de aansluitplicht hebben we gezocht naar ruimte. Dat leidde uiteindelijk tot de weg naar Rome; de aansluitplicht blijft maar we gaan ruimte zoeken in de voorwaarden waarop en de periode waarbinnen de aansluiting wordt gerealiseerd. Dit geeft de netbeheerder speling en de windsector duidelijkheid; als maar goed duidelijk is wanneer je wordt aangesloten en onder welke voorwaarden. NWEA is blij met dit resultaat.