De Regionale Energiestrategieeën (RESsen) liggen goed op schema om 35 TWh wind en zon op land te realiseren in 2030, om de potentie van 55 TWh te halen is echter meer nodig. Dit blijkt uit de foto van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NPRES). De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) roept het Rijk op om knelpunten op te lossen én perspectief te bieden voor wind op land. 

Uit de foto van NPRES blijkt dat de regio’s goed op koers liggen om de doelstelling van 35 TWh te halen. De helft van de RESsen ligt op koers om haar eigen bod te halen. Als alle regio’s daaraan voldoen is de ambitie van 55 TWh zelfs haalbaar. Daarmee kan Nederland een flinke stap zetten richting een volledig duurzame energievoorziening. 

Knelpunten oplossen
De regio’s geven aan dat er allerlei belemmeringen zijn zoals radar, netcongestie en stikstof. Belangrijker is het gebrek aan perspectief voor wind op land door het uitblijven van werkbare nieuwe nationale milieunormen en het gebrek aan duidelijkheid voor de periode na 2030. Jan Vos, voorzitter NWEA: “Het is positief dat veel RES-sen op koers liggen, maar het is zaak om gezamenlijk alle knelpunten op te lossen.“ 

Perspectief bieden
In het onlangs gepubliceerde Nationaal Programma Energiesysteem staat dat duidelijk dat een significante doorgroei van wind en zon op land noodzakelijk is. Jan Vos: “Het is goed dat de minister zo duidelijk is over de noodzaak van wind op land. Het is nu zaak om de RESsen en de windsector perspectief te bieden door werkbare milieunormen vast te stellen en perspectief te bieden voor verdere doorgroei na 2030.”