De eerste generatie windparken wordt oud. Als een windmolen ouder dan 20 jaar is, zijn er drie opties: levensduurverlenging, ontmanteling of repowering. Repowering betekent dat de oude turbines worden vervangen door krachtigere en efficiëntere modellen die gebruikmaken van de nieuwste technologie. Hiermee kan de opwekkingscapaciteit (in MW) van een windpark ruimschoots worden verdubbeld en de elektriciteitsproductie worden verdrievoudigd. Dit komt doordat de nieuwe turbines meer stroom per eenheid capaciteit produceren: je kunt met minder turbines meer elektriciteit produceren.

Jan Vos, voorzitter NWEA: “Repowering is bijzonder effectief en belangrijk omdat onze oudste en meest efficiënte windparken zich bevinden op plaatsen met de beste windomstandigheden. Turbines met de nieuwste technologie kunnen hier veel meer elektriciteit opwekken.”

Succesvolle projecten in Nederland
Volgens Vos zijn we in Nederland goed in repowering. Zo zijn er al een paar repowering-projecten afgerond en worden er op dit moment turbines vervangen. Een voorbeeld van een succesvol afgerond project is het windpark Slufterdam. Hier werden 17 windturbines met een vermogen van 25,5 MW vervangen door 14 windturbines met een vermogen van 50,4 MW. Een ander succesvol project is Windplan Groen in Flevoland. In dit gebied stonden vroeger 98 turbines met een totaal vermogen van 168 MW. Deze worden nu vervangen door 90 krachtigere turbines. Dit brengt de totale capaciteit van het windpark op ongeveer 500 MW – genoeg om de hele provincie van stroom te voorzien.

Ook de 27 windmolens op land van het oudste Windpark Irene Vorrink, opgeleverd in 1997, langs de IJsselmeerdijk tussen Lelystad en de Ketelbrug worden vervangen door 24 nieuwe en krachtigere molens. Drie nieuwe turbines zijn even krachtig als 27 oude turbines. Het nieuwe park gaat dus veel meer stroom genereren.

Trage en complexe vergunningsprocedures
Ondanks deze positieve resultaten wordt in Europa nog steeds minder dan 10 procent van de windturbines vervangen als ze het einde van hun levensduur bereiken. Vos: “Helaas worden exploitanten vaak nog ontmoedigd door trage en complexe vergunningsprocedures en steeds veranderende wetgeving. Er wordt daarom vaak gekozen voor een levensduurverlenging. Dit is zonde. Het is belangrijk dat landen duidelijke repowering-strategieën invoeren om dit op te lossen. Regeringen moeten erkennen dat repowering een krachtig instrument is.”

Vos: “Nederlandse projecten als Slufterdam, Windplan Groen en windpark Irene Vorrink laten zien hoe groot de impact van repowering kan zijn. Het vervangen van oude turbines door krachtigere is een zeer effectieve manier om snel meer hernieuwbare elektriciteit te produceren. Het is daarom goed dat Nederland hierin vooroploopt.”