Vandaag, 1 november 2022, publiceert het Planbureau voor de Leefomgeving de jaarlijkse Klimaat en Energieverkenning (KEV). De KEV geeft inzicht in het gevoerde klimaat- en energiebeleid. Er is een enorm gat tussen beleid en ambitie: het verschil is 12 tot 36 Mton CO2-reductie. Een snellere uitvoering van bestaande plannen en aanvullend beleid is daarom nodig om de klimaatdoelen te halen in 2030. Daarmee blijft dus de geambieerde 60% CO2-reductie buiten bereik. De KEV laat daarnaast zien dat wind- en zonne-energie in 2030 maar liefst 85% van de elektriciteit kunnen leveren. Dat stemt de windsector hoopvol.

Windenergie is namelijk de motor van de energietransitie. Wind op land heeft nu last van de vertraging door het Nevele-arrest maar kan en moet doorgroeien. Wind op zee is op stoom. Jan Vos, voorzitter van NWEA: “Het is nu zaak om te zorgen dat alle windstroom nuttig gebruikt kan worden. De potentie is enorm – dat bevestigt de KEV vandaag. Vervoer, gebouwde omgeving en met name industrie moeten eigenlijk gisteren al overgestapt zijn op groene elektriciteit en waterstof. De tijd van wachten op elkaar is voorbij. De overheid heeft nu de kans en moet regie nemen”. De windsector vraagt om duidelijkheid voor alle betrokkenen; een duidelijk pad zodat de industrie durft te gaan investeren in elektrificatie. De KEV maakt duidelijk dat de potentie, ook voor 2030 er is, nu is het zaak dat de plannen concreet worden zodat windenergieproducenten weten dat zij hun duurzame elektriciteit kwijt kunnen. Die duidelijkheid is ook van groot belang om investeringen in netcapaciteit en opslag te realiseren.