Op 31 maart 2022 heeft TNO het rapport “Beleving windenergie op land; inzichten uit vier windparken” gepubliceerd. Dit onderzoek geeft een interessant inzicht in de beleving van omwonenden van een viertal windprojecten. NWEA is zeer tevreden dat dit onderzoek is uitgevoerd. Het is in Nederland het eerste kwantitatieve en meer diepgaand onderzoek naar de beleving van meerdere windprojecten. De conclusie van het rapport zijn gemêleerd. Enerzijds is een ruime meerderheid van de omwonenden positief over de windprojecten, anderzijds zijn er mensen die overlast ervaren en (zeer) ontevreden zijn over een specifiek project en/ of het proces waaronder het tot stand kwam. Dit komt over het algemeen overeen met de ervaring van onze leden. 

NWEA hoopt dat dit onderzoek bijdraagt aan een beter begrip van de beleving van omwonenden. Hopelijk leidt dit onderzoek ook tot meer en breder onderzoek naar de beleving van windprojecten en (duurzame) energieprojecten in het algemeen. Dat kan niet alleen leiden tot verdere verbetering van processen en inpassing van projecten maar ook tot realistische beeldvorming van windprojecten.  

Het onderzoek doet ook een aantal aanbevelingen om het proces voor toekomstige windprojecten (nog) beter vorm te geven. De windsector neemt kennis van deze aanbevelingen en bekijkt waar deze toegepast kunnen worden.