Er wordt hard gewerkt aan de nieuwe Energiewet. Deze gaat de bestaande Gaswet en Elektriciteitswet 1998 vervangen, en is daarmee van groot belang voor de windsector. De afgelopen weken was de consultatie van deze nieuwe wet. Samen met Holland Solar hebben wij een gezamenlijke reactie opgesteld namens de tweede grootste en snelstgroeiende sectoren binnen de duurzame elektriciteitsopwekking.

Wij verwelkomen de sterk verbeterde structuur van de wet, en staan in beginsel positief tegenover het principe om alleen de fundamentele rechten in de wet op te nemen, en details goed te regelen in algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), ministeriële regelingen, voorwaarden en methoden. Dit verhoogt de flexibiliteit om de wetgeving snel aan te passen aan de praktijklessen van de energietransitie.

Het nog ontbreken van de cruciale AMvB’s verhindert echter het goed kunnen beoordelen van het gehele wettelijke bouwwerk. Wij roepen daarom dringend op om bij de totstandkoming daarvan intensief te overleggen met alle belanghebbende partijen, en voldoende inspraak mogelijk te maken.

Onvoldoende rechtszekerheid bij aansluit- en transportregime

Een van deze fundamentele rechten betreft het voorgestelde nieuwe aansluit- en transportregime. Kern van onze reactie hierop is dat we noodgedwongen accepteren dat systeembeheerders tijd nodig hebben voor een inhaalslag in netcapaciteit, maar dat de rechtszekerheid voor aangeslotenen met deze wettekst onvoldoende gewaarborgd wordt. In onze volledige reactie geven we diverse oplossingen hiervoor.

Ook verzoeken wij dringend om de aangekondigde strengere kwaliteitseisen aan systeembeheerders alsnog op te nemen in de wettekst en in de daaraan gerelateerde AMvB’s. Dit als tegenwicht voor het mogen uitstellen van de realisatie van aansluitingen en als prikkel voor het tijdig verzwaren van het net.

Tijdens de inhaalslag in netcapaciteit zijn wij voorstander van het toepassen van flexibiliteitsoplossingen om congestie te voorkomen. Door terug te regelen (redispatch) op basis van economische criteria, denken wij dat er substantieel meer duurzame opwek aangesloten kan worden.

Eerlijk speelveld voor alle spelers

Holland Solar en NWEA zijn voorstander van een toegankelijk energiesysteem met een eerlijk speelveld voor alle spelers. Wij verwelkomen daarom dat de Energiewet ruimte geeft aan de prosument en de energiegemeenschap om actief deel te nemen aan de markt. Immers, zij dragen in toenemende mate bij aan de duurzame opwek van elektriciteit.

Lees onze volledige reactie, inclusief onze oplossingen hier.