In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 vragen wij een aantal kandidaten naar hun visie op windenergie. Wat wordt de rol van wind in de toekomst? wat zou de overheid moeten doen om dit te stimuleren? En, welk advies hebben zij voor de windsector?

Nummer drie in deze reeks is Raoul Boucke, kandidaat kamerlid op plek 10 van de lijst van D66.

Kunt u zichzelf even voorstellen?

Als 17-jarige kwam ik vanuit Paramaribo naar Nederland. Suriname kampte met een economische en sociale crisis. ‘Kennis is kracht’, zeiden mijn ouders. Met die les in de oren geknoopt, maakte ik de oversteek naar Delft voor een studie technische scheikunde. In Nederland kon ik mijn dromen najagen, zijn wie ik was. Inmiddels woon ik met mijn man in Rotterdam. De afgelopen dertien jaar werkte ik vol passie vanuit Brussel namens Nederland aan een schoner Europa. Denk een Europees CO2-emissiehandelssysteem, een duurzaam Europees transportnetwerk en het aanpakken van de zeespiegelstijging. Ik zag dat als we het echt willen, we slagen kunnen maken om de klimaatcrisis eronder te krijgen. Nu wil ik voor D66 de Tweede Kamer in. Dit kabinet was het groenste kabinet ooit, maar we zijn er nog niet. Meer actie is nodig. De groene revolutie is pas net begonnen.

Wat vindt u van windenergie?

De klimaatopgave is de grootste maatschappelijke uitdaging van onze tijd. De energiebronnen van de toekomst bestaan wat mij betreft vooral uit zonne- en windenergie. Windenergie vind ik dan ook een geweldige energiebron. Het is de afgelopen jaren indrukwekkend gegroeid en ondertussen in prijs is gedaald. Dat vind ik belangrijk. Het is bovendien betrouwbaar en past in de uitdaging hoe om te gaan met onze schaarse ruimte. Denk aan koeien en schapen die gewoon door kunnen grazen op weilanden, of de oesterbanken die zich hechten aan windmolens op zee.

Wat D66 betreft gaat windenergie dan ook groeien op zee en op land. Natuurlijk verwacht ik andersom ook van de windenergiesector dat ze omwonenden betrekken bij de komst van windmolenparken en rekening houden met de natuur. Tot slot: de Nederlandse Noordzee heeft grote potentie voor windenergie. De komende tien jaar willen we vergunningen afgeven om 6.000 windturbines (ofwel 60 gigawatt) te plaatsen. Daarmee worden we de grootste producent van windenergie in de Europese Unie.

Stelling 1: Windenergie zal de komende jaren zowel op land als op zee moeten groeien om het Parijsakkoord te halen

Eens. Windenergie is de basis van het schone energiesysteem van de toekomst. Dat betekent dat we nog duizenden windmolens op de Noordzee gaan bouwen. Ook op land zijn meer windmolens nodig, op zo’n manier dat inwoners kunnen meepraten en meeprofiteren over en van deze schone stroom. En met deze windstroom kunnen we onze industrie schoon laten draaien.

Stelling 2: Windenergie kan alleen floreren als overheid zorgt dat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd

Eens. Daarom heeft D66 zich onder andere ingezet voor het initiatief ‘Wind Meets Industry’. Een samenwerking tussen de windenergiesector en de industrie om doelen van het klimaatakkoord te halen. Als de industrie een degelijke afnemer is van Nederlandse windstroom, helpt dat de businesscase voor windparken. Daarbij wil D66 verder verkennen welke subsidievormen mogelijk zijn om de vraag naar schone energie in de pas te laten lopen met de gewenste groei aan windenergie. Het is natuurlijk zonde als goedkope windstroom onbenut blijft.

Stelling 3: Windenergie is de belangrijkste energiebron in 2050

Eens, samen met zonne-energie. Mede dankzij de inspanningen van D66 was dit het groenste kabinet ooit. We hebben een ambitieus en breed klimaatakkoord met historische afspraken tussen bedrijven, maatschappelijke organisatie en de overheid. Daarmee zetten we een stap naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. D66 zet zich in voor een energierevolutie, waarbij windenergie en zonne-energie de basis zal vormen van het schone energiesysteem van de toekomst.

Afsluitend, wat zou u nog willen meegeven aan de windsector?

Toen ik in Brussel werkte aan allerlei duurzaamheidsprojecten zag ik hoe ook de windsector zich inspant voor een schonere toekomst. Ik heb gestudeerd aan de TU Delft. Ik geloof echt in de kansen en de kracht van innovatie. Blijf daar dus op inzetten zoals jullie al doen. Want zo lang de sector blijft innoveren en in goed gesprek is met de omwonenden, is windenergie een echte groeifactor voor onze toekomst. Natuurlijk hoop ik jullie straks ook persoonlijk te ontmoeten en spreken als Tweede Kamerlid van D66. Daar zie ik naar uit!

Meer weten over Raoul? Volg hem via zijn persoonlijke D66-pagina hier, of hier op Twitter.

Interviews met andere kandidaten lezen? Kijk hier in ons Dossier Tweede Kamer Verkiezingen 2021.