NWEA heeft een aantal kennisproducten ontwikkeld. Hieronder het huidige aanbod.

Afvinklijst miniwind en kleine windmolens

Gemeentelijke overheden moeten bij aanvragen voor een klein formaat windmolen, vaststellen hoe wordt voldaan aan wettelijke plaatsingseisen rond geluidbelasting, hinder door slagschaduw of andere risico’s. Deze afvinklijst biedt daarbij een praktisch hulpmiddel.

Naar de Afvinklijst

Arbocatalogus Windenergiebedrijven

U wilt dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Voor partijen, bedrijven en contractors in de gehele windenergiesector is daarom een ARBO-catalogus opgesteld. De catalogus is goedgekeurd door de minister van SZW en wordt gehandhaafd op naleving. Overleg met werkgevers zorgt met regelmaat voor updates van de inhoud. Daarnaast werkt NWEA aan een integrale herziening van de opzet van de catalogus.

Naar de Arbocatalogus

Gedragscode Acceptatie & Participatie Wind op Land

Voor succesvolle windenergieprojecten op land is draagvlak nodig bij burgers en bedrijven. Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Natuur- en Milieufederaties en ODE Decentraal hebben daarom gezamenlijk de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land opgezet. In deze gedragscode zijn de bindende basisprincipes geformuleerd voor het betrekken van de omgeving bij plannen voor nieuwe windparken.

Naar de Gedragscode

Handleiding Participatieplan

Voor de ontwikkeling van een nieuwe windenergielocatie op land is acceptatie door de omgeving essentieel. Ontwikkelaars en overheden kunnen daarom burgers en bedrijven in het nieuwe project laten participeren.  Voor een optimale participatie is een plan nodig. Ecofys en Houthoff Buruma hebben een Handleiding Participatieplan ontwikkeld om dat planproces te faciliteren. De website, bedoeld voor alle betrokken partijen, laat zien hoe participatie per fase van het windparkproject kan worden vormgegeven en welke instrumenten kunnen worden ingezet.

Naar de Handleiding

Handleiding IJsprotocol

De ijs- en sneeuwafzetting die van de wieken van een windmolen op de grond valt kan zorgen voor onveilige situaties en schade. NWEA heeft een Handleiding IJsprotocol  opgesteld. De handleiding helpt de eigenaren en exploitanten van windturbines die de afzetting constateren om hun aanpak te bepalen. De informatie is daarnaast van belang voor gemeenten, omgevingsdiensten en provincies die toezien op het veilig functioneren van de windturbines.

Naar het protocol

Handreiking miniwind en kleine windmolens

Bij gemeentelijke overheden komen aanvragen binnen voor kleine formaten windmolens. Het gaat daarbij om molens met rotorbladen met een lengte tot 14 meter. Deze handreiking biedt een bondige uitleg over de veiligheidsnormen rond miniwind en kleine windmolens.

Naar de Handreiking