Dit meldt WindEurope in een persbericht.

Spanje heeft de resultaten van de onshore windveiling van 2022 gepubliceerd. Veel windenergieprojecten hebben zich aangeboden, maar slechts 46 MW werd toegekend. De belangrijkste reden is dat de veiling geen rekening hield met de gestegen kosten van nieuwe windenergieprojecten.

De Spanjaarden runden deze veiling met een ‘geheim’ prijsplafond. De ontwikkelaars van het windpark moesten raden wat dat was. Tegelijkertijd moesten ze ook rekening houden met de huidige inflatie, knelpunten in de toeleveringsketen en hoge grondstofkosten.

Het is nog steeds niet duidelijk wat het plafond was. Op basis van de resultaten gaat WindEurope ervanuit dat het om ongeveer 47 euro gaat. De meeste ontwikkelaars van windenergie bieden boven dit niveau. Dit is niet verwonderlijk volgens, want 47 euro dekt de huidige kosten niet.

De teleurstellende resultaten zijn een waarschuwing voor andere Europese regeringen die de realiteit van hogere kosten nog niet terug hebben gezien in hun nationale veilingen.

Jan Vos, voorzitter van NWEA waarschuwde al eerder dat een prijsplafond de markt instabiel kan maken en daarmee mogelijkerwijs een rem zet op de ontwikkelingen. “NWEA ziet als eerste voor de hand liggende oplossing het loskoppelen van de prijzen tussen hernieuwbare en fossiele energie en is voorstander van het belasten van winsten via de dividend- en winstbelasting, zoals overal in de economie gebeurd.”

Ook komende vier offshore windkavels van IJVER worden vergund op basis van een vergelijkende toets met hoog bod. De maximale hoogte hiervan is nog niet bekend. Dit voorbeeld uit Spanje laat zien dat kosten snel zijn toegenomen. Vos: “De Nederlandse overheid doet er verstandig aan om een gedegen markttoets te doen voordat de overheid offshore windkavels aanbiedt.”