De huidige crisis vraag het uiterste van iedereen: van bedrijven, van overheden en vooral van mensen. Van mensen die overal keihard werken om ondanks alles Nederland draaiende te houden. Iedereen doet dit met ongelooflijk veel flexibiliteit. Roosters worden omgegooid, taken overgenomen en regels worden tijdelijk opgerekt. Wij willen dan ook allereerst onze hartelijke dank uitspreken aan iedereen die zo flexibel Nederland draaiende houdt. Ga zo door!

Als windsector willen wij ook graag, op een veilige en verantwoorde manier, door blijven werken. En dan specifiek aan een beter en schoner Nederland. Het halen van de klimaatdoelen blijft uitdagend. Neem bijvoorbeeld het gisteren gepubliceerde voorstel voor het verminderen van de productie uit kolencentrales. Het gemiste deel aan productie moeten worden opgevangen door relatief schonere gascentrales. Nog mooier is het als deze productie wordt vervangen door duurzame energie, zoals wind. Dan komen de klimaatdoelen in een klap nog een stuk dichterbij.

NWEA heeft een inventarisatie gedaan onder haar leden. Als windsector willen wij juist nu blijven werken aan het halen van de klimaatdoelen. Dit kan als wij door kunnen gaan met het bouwen van nieuwe turbines. Maar daarvoor hebben wij wel de hulp nodig van de overheid. Want als we niet oppassen vallen ook onze bouwprojecten stil.

Overheid: doet u mee?

Om stilstand te voorkomen vragen wij om flexibiliteit van de overheid op drie punten:

  1. Geef zoveel mogelijk ruimte aan bouwers om hun personeel flexibel in te zetten en zorg voor maatwerkafspraken, bijvoorbeeld door tijdelijk aangepaste schema’s zoals 6 weken op, 6 weken af toe te staan;
  2. Biedt ruimte aan innovatieve mogelijkheden om verlopen trainingscertificaten tijdelijk te verlengen om mensen langer aan het werk te mogen houden;
  3. Erken naast productie van elektriciteit ook de bouw van (duurzame) elektriciteitsproductie installaties als toeleverancier aan een vitaal proces om te zorgen dat de bouw van nieuwe windmolens niet stilvalt.

De sector is blij met de meewerkende houding en veelvuldige communicatie van de overheid, en met name toezichthouder SodM, tot nu toe. Besluiten zijn soms helaas niet direct in de praktijk uitvoerbaar of roepen nog vragen op. Daarover lopen gesprekken en dat maakt het des te belangrijker om flexibel mee te bewegen vanuit de toezichthouder.

Onze acties als windsector

Door het tijdelijk aanpassen van de regelgeving op deze onderwerpen kunnen wij door blijven gaan met de bouw. Deze flexibiliteit vraagt echter ook veel van ons als sector. Daarom bieden wij het volgende aan om te zorgen dat we veilig en verantwoord door kunnen:

  1. Het welzijn en de gezondheid van onze werknemers staat altijd op nummer 1. Onze werknemers krijgen zelf de ruimte om aan te geven of ze mee willen werken aan langere schema’s, ze worden constant gemonitord op fysieke en psychische gezondheid en in geval van vragen en/of problemen handelen wij hier direct op. Dit komt bovenop de al genomen maatregelen en ingestelde protocollen om veilig door te werken in tijden van Corona.
  2. Naast alle gebruikelijke trainingen bieden wij extra onlinetrainingen aan bij verlopen certificaten. Op deze manier blijft de kennis up-to-date, en kan het verlopen certificaat op een later moment alsnog behaald worden bij een erkend instituut.
  3. Wij doen ons uiterste best om het tempo aan te houden bij de bouw, zowel on- als offshore, om de doelen op het gebied van duurzame energie in Nederland te halen.