Guido Hommel
Guido HommelVoorzitter/Secretaris

Werkgroep Uitrol

Voor de huidige uitrol van windparken op zee (Routekaart 2023) en de voorbereiding van de daarop volgende uitrol (Routekaart 2030).

Werkt aan:

 • Informeel overleg over en formele zienswijze op o.a. de kavelbesluiten
 • Deelname Wind op Zee Ecologisch programma (WoZep)
 • Doorvaart & medegebruik van windparken 
 • Deelname Noordzeeoverleg over de gezamenlijke transitie en de ruimteverdeling   
Guido Hommel
Guido HommelVoorzitter
Hilbert Klok
Hilbert KlokSecretaris

Werkgroep Net en Energiesysteem

Voor een elektriciteitsnet en -systeem dat windparken op zee kan aansluiten terwijl onze energievoorziening elektrischer wordt

Werkt aan:

 • Oplossingen voor een robuust net op zee (en op land) dat zowel de groeiende windproductie op zee als de elektrificatie van maatschappij en industrie tijdig kan faciliteren
 • Beleid maken voor opslag, interconnectie (van netten) en andere systemen op zee
Hilbert Klok
Hilbert KlokVoorzitter/Secretaris

Werkgroep Tendersystematiek

Voor een nieuw, duurzaam en rendabel marktsysteem voor Wind op Zee

Werkt aan:

 • Aanpassen van de tendersystematiek en/of het huidige marktsysteem zodat investeringen rendabel zijn
 • Heldere voorwaarden voor de komende tenders (Hollandse Kust en verder). 
 • Onderzoek passend financieel instrumentarium voor subsidievrije windparken
 • Voorbereiden wet windenergie op zee
 • Ontwikkelen marktmonitor