De NWEA-branchespecialisten hebben hun beleidsprojectactiviteiten vaak georganiseerd in commissies, subcommissies en werkgroepen. De voorzitter is lid van NWEA. De branchespecialisten leveren een bijdrage als secretaris.

De activiteiten hebben vaak een meerjarige scope en worden uitgevoerd in netwerken met veel verschillende (soorten) organisaties. NWEA leden kunnen zitting nemen in een commissie, subcommissie of werkgroep of zich laten betrekken als agenda lid.

Henk den Boon (E-Connection)
Henk den Boon (E-Connection)Voorzitter
Karen Kooi
Karen KooiSecretaris

Commissie Wind op Land

Ontwikkeling van windparken op land tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.
Deze commissie kent twee subcommissies en negen werkgroepen.

Werkt aan:

 • Beleid, wet- en regelgeving en ruimtelijke plannen van overheden
 • Uitwerking van de regionale energie-strategieën
 • De impact van windenergie op de leefomgeving, het energiesysteem, de kosten van energieproductie en de netinfrastructuur
Meer activiteiten
Bob Meijer (TKI Wind op Zee)
Bob Meijer (TKI Wind op Zee)Voorzitter
Guido Hommel
Guido HommelSecretaris
Hilbert Klok
Hilbert KlokSecretaris

Commissie Wind op Zee

Ontwikkeling van windparken op de Nederlandse Noordzee tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.
Deze commissie kent 3 werkgroepen.

Werkt aan:

 • Uitbreiding aantal windparken op de Nederlandse Noordzee
 • Kostenefficiënter maken van windenergie op zee
 • Consultatie (kavelbesluiten, wetten en regelingen) en beleidsontwikkeling met overheid en politiek
Meer activiteiten
Arjen Schutten (HHWE)
Arjen Schutten (HHWE)Voorzitter
Daniëlle Veldman
Daniëlle VeldmanSecretaris

Commissie Export

Exportmogelijkheden Nederlandse offshore windbedrijven

Werkt aan:

 • Exportmogelijkheden
 • Sterk internationaal Netwerk Globale windenergie
 • Beurzen en evenementen
Klaasjaap Buijs (Ørsted)
Klaasjaap Buijs (Ørsted)Voorzitter
Edwin van der Meer (Eneco)
Edwin van der Meer (Eneco)Voorzitter onshore
Gerda Heller
Gerda HellerSecretaris

Commissie Veiligheid en Gezondheid

Veilig werken in de windenergiesector

Werkt aan:

 • Sectorplatform voor kennis- en informatiedeling
 • Arbocatalogus voor de windsector
Bastiaan Vader
Bastiaan VaderSecretaris

Platform Scholing en Werkgelegenheid

Borging voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten voor de sector

Werkt aan:

 • Actieplan en netwerk sector
 • Kennisdeling
 • Stimuleren zij-instroom
 • Imago sector onder jongeren
Rik Harmsen
Rik HarmsenSecretaris

Platform Public Affairs

Ontwikkeling windenergie en de politiek

Werkt aan:

 • PA vraagstukken van NWEA
Rik Harmsen
Rik HarmsenSecretaris

Platform Communicatie

Afstemming van communicatie-uitingen tussen de vereniging en onze leden.