De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan de sterke windsector en het nieuwe beleid dat daarvoor nodig is.

Voor de sector

NWEA is namens de sector gesprekspartner van ministeries en andere organisaties over allerlei onderwerpen over windenergie. NWEA onderhoudt  contacten met landelijke en regionale overheden en met de politiek, met beleidsmakers, met wetenschappers en kennisinstituten, met bedrijven en met natuur- en overige (maatschappelijke) organisaties in Nederland. NWEA-leden hebben daarmee een eigen stem in de landelijke energietransitie en de klimaatdiscussies.

Daarnaast is NWEA actief bij onderwerpen als subsidiebeleid, werkgelegenheid en scholing, veilig werken, IMVO en de Omgevingswet. Ook neemt NWEA deel in internationale samenwerkingsverbanden, zoals met buitenlandse windassociaties. Bevorderen van de exportmogelijkheden van de leden staat voorop bij de exportcommissie die eind 2018 is opgezet. NWEA ondersteunt de sector met marktinformatie en met een actieve agenda van evenementen en handelsreizen.

Hier een overzicht van alle NWEA-activiteiten.

Producten

NWEA investeert actief in Veilig Werken (ARBOcatalogus) in de sector. Een breed gedragen Gedragscode Windenergie bevordert de manier waarop de Windsector een omgeving zou moeten betrekken bij een nieuw windproject op land. Om de samenwerking tussen participerende overheden, ontwikkelaars en omgeving te ondersteunen biedt NWEA de Handleiding Participatieplan

Lid worden?

Heeft u interesse om lid te worden of wilt u meer informatie, neemt u dan via dit formulier contact met ons op of bel ons op 030 2316 977.

Statuten

Raadpleeg hier onze statuten.

Bestuur

Het Bestuur van NWEA bestaat uit:

Hans Timmers (voorzitter, Dagelijks Bestuur)

Jan Boorsma (vice-voorzitter, DB), RWE

Joris Truijens (penningmeester), DNV

Cees de Haan (DB), Eneco

Axel Posthumus (DB), Energie Samen

Arthur Vermeulen (DB), Pure Energie

Gerard van Oostveen (DB), Vattenfall

Sophie Dingenen, Bird & Bird

Felix Olthuis, Coöperatie Kennemerwind

Bram van Noort, Enercon

Ward Gommeren, GE Renewable Energy

Koen van der Perk, Heerema Marine Contractors

Patrick Mans, iPS Powerful People

Natasja Sesink, Meemaken B.V.

Wouter Vandekerkhove, Ocean Winds

Steven Engels, Ørsted

Yme Hempenius, Part. windturbine exploitant

Marc Schmitz, Rabobank

Elke Delnooz, Shell WindEnergy

David-Pieter Molenaar, Siemens Gamesa

Rob Smit, Statkraft

Jan Willem van Wingerden, TU Delft

Arnoud Kuis, Van Oord Offshore Wind b.v.

Jaap van Hofwegen, Vestas

Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma, Windpark Zeewolde

Onze Premium leden

Onze sponsor- en grote leden