De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is dé branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan de sterke windsector en het nieuwe beleid dat daarvoor nodig is.

Voor de sector

NWEA is namens de sector gesprekspartner van ministeries en andere organisaties over allerlei onderwerpen over windenergie. NWEA onderhoudt contacten met landelijke en regionale overheden en met de politiek, met beleidsmakers, met wetenschappers en kennisinstituten, met bedrijven en met natuur- en overige (maatschappelijke) organisaties in Nederland. NWEA-leden hebben daarmee een eigen stem in de landelijke energietransitie en de klimaatdiscussies.

Daarnaast is NWEA actief bij onderwerpen als subsidiebeleid, werkgelegenheid en scholing, veilig werken, IMVO en de Omgevingswet. Ook neemt NWEA deel in internationale samenwerkingsverbanden, zoals met buitenlandse windassociaties. 

Lid worden?

Heeft u interesse om lid te worden of wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze Community Manager Nicole Buissing.
+31 (0)6 5111 0988
nicole.buissing@nwea.nl

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van NWEA bestaat uit:

Jan Vos (voorzitter, DB)

Arnoud Kuis (penningmeester, DB), Van Oord Offshore Wind

Axel Posthumus (DB), Energie Samen

Gerard van Oostveen (DB), Vattenfall

Renske Ytsma, RWE

Ernst van Zuijlen, Windwerk

Geert Timmers, Deutsche Windtechnik

Wim Schouwenaar, DHSS

Erwin Leeuwis, Eneco

Arthur Vermeulen, Pure Energie

Sophie Dingenen, Bird & Bird

Bram van Noort, Enercon

Ward Gommeren, GE Renewable Energy

Patrick Mans, iPS Powerful People

Natasja Sesink (DB), Meemaken B.V.

Wouter Vandekerkhove, Ocean Winds

Joël Meggelaars, Ørsted

Marc Schmitz, Rabobank

Elke Delnooz, Shell WindEnergy

David-Pieter Molenaar, Siemens Gamesa

Jasper Vis, SSE Renewables

Rob Smit, Statkraft

Jan Willem van Wingerden, TU Delft

Arnoud Kuis, Van Oord Offshore Wind b.v.

Jaap van Hofwegen, Vestas

Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma, Windpark Zeewolde