De gezamenlijke waterschappen hebben in 2018 afgesproken dat zij in 2025 energieneutraal willen zijn. Dat wil zeggen, dat ze op hun eigen terreinen evenveel energie opwekken als zij verbruiken. Om dit voor elkaar te krijgen kijken zij naar zonne-energie, biogas en de kansen voor windenergie.

Veel locaties beschikken over beperkte ruimte, waardoor grote turbines niet mogelijk zijn. Er zijn echter ook genoeg kleinere modellen op de markt, met een vermogen van minder dan 1 MW. De kennis hierover binnen de waterschappen was echter zeer beperkt, en de kansen daardoor onduidelijk. Daarom heeft de Stichting Toegepast Onderzoek WAterbeheer (STOWA) afgelopen jaar een studie laten uitvoeren naar de ‘Kansen voor kleine windturbines bij de waterschappen’ om deze kansen in kaart te brengen. Dit onderzoek is gedaan door NWEA lid RenCom in samenwerking met Wing. NWEA heeft ook deelgenomen aan de begeleidingscommissie van dit onderzoek.

Volop kansen voor kleine wind

Het onderzoek heeft zich gericht op een tweetal kanten. Aan de ene kant heeft het onderzoek gekeken naar de best mogelijke inpassing van windturbines in het landschap. De locaties van het waterschap, zoals rioolwaterzuiveringen en gemalen, bevinden zich vaak aan de rand van de bebouwing. Het plaatsen van een windmolen op dit terrein kan een grote impact hebben op de omgeving. Om deze reden is er gekeken naar de impact van de verschillende soorten turbines op de omgeving en hoe deze het beste kunnen worden ingepast. Hieruit zijn verschillende ontwerp principes gekomen die toepasbaar zijn voor waterschappen.

Mede zo belangrijk is het rondkrijgen van een business case. Kleine turbines kennen naar verhouding hogere kosten dan grotere turbines. Dit compenseren zij echter met een o.a. een kleinere netaansluiting. Ook leveren zij over het algemeen voldoende op om een locatie energieneutraal te maken. Met al deze uitgangspunten in gedachten is er voor een groot aantal turbines een business case opgesteld zonder gebruik te maken van subsidies. Voor een aantal turbines zijn ook hier kansen naar voren gekomen.

Beide delen van het onderzoek zijn samengevoegd in het laatste deel. Hierin is voor een drietal locaties in windrijke gebieden een quick scan gemaakt om de mogelijkheden in beeld te brengen voor het daadwerkelijk plaatsen van een windturbine.

Het hele rapport, inclusief de informatie over de verschillende turbines is terug te vinden in het rapport ‘Kansen voor kleine turbines bij Waterschappen’. Download deze hier.