De Tweede Kamer heeft het initiatief genomen om de zogenaamde ISDE-subsidie voor kleine erfwindmolens te verlengen. Deze ondersteuning is belangrijk voor het stimuleren van duurzame energieopwekking voor boeren, tuinders en mkb op het platteland, daardoor blijft de kleine erfwindmolen een rendabele investering.

Jan Vos, voorzitter NWEA: “Het is goed dat de windsector verder kan gaan met het duurzamer maken van mkb’ers. Dat draagt niet alleen bij aan minder CO2-uitstoot maar vermindert ook de afhankelijkheid van fossiele energie. Positief is ook dat deze windmolens door het jaar heen vrij gelijkmatig produceren en daarmee het net ontlasten.”

Amendement voor verlenging subsidie
In navolging van zijn voorganger Agnes Mulder, heeft Tweede Kamerlid Derk Boswijk een amendement ingediend om deze subsidie voort te zetten. Na het debat van dinsdag 10 oktober lijkt een meerderheid zich al af te tekenen.

In 2019 is er tot en met 2023 budget voor de ISDE-subsidie gereserveerd. Dankzij de succesvolle samenwerking met onder andere LTO, FrieslandCampina en NWEA, is minister Jetten en een meerderheid in de Tweede Kamer overtuigd geraakt de subsidie te verlengen vanaf 2024. Het budget voor deze subsidie bedraagt 40 miljoen euro en wordt vanaf 2024 over meerdere jaren verdeeld.

De kleine erfwindmolen
In steeds meer provincies en gemeenten is het plaatsen van een kleine erfwindmolen mogelijk. Naar schatting zijn in Nederland al zo’n 700 boeren, tuinders en mkb bedrijven doormiddel van een kleine erfwindmolens gedeeltelijk of volledig zelfvoorzienend in de energiebehoefte. Deze kleine erfwindmolens hebben een gelijkmatige opwek en ontlasten daarmee het energienet door decentrale energie opwek. Deze molens leveren een stevige bijdrage aan de verdere verduurzaming van het mkb- en agrarische bedrijf. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook een aanzienlijke besparing op de energierekening van de boer zelf.”