Op 27 februari is bekend geworden dat de Shell Nederland, Groningen Seaports en Gasunie in Groningen de intentie hebben om samen een enorm groen waterstofproject van Europa op te zetten. Het project NortH2 moet een groot windpark op zee bouwen wat stroom opwekt voor de productie van waterstof. Daarmee hebben de partijen de ambitie om voor 2030 3 tot 4 gigawatt op te wekken voor waterstofproductie oplopend naar 10 gigawatt in de decennia daarna. Er zijn nog veel vragen over het NortH2-project. Zo moet er nog een haalbaarheidsstudie gedaan worden, is het niet duidelijk waar de windparken zouden moeten komen en of dat in de al aangewezen gebieden zou moeten gebeuren.

NWEA kijkt met interesse naar het plan en is benieuwd naar de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie en de verdere uitwerking waarbij al deze vragen (en veel meer) nog beantwoord moeten worden. NortH2 is daarbij voor NWEA een interessant voorstel omdat inmiddels blijkt dat sec een windpark aanleggen op dit moment geen garantie is voor een succesvolle businesscase. Voor NWEA is belangrijk dat wind op zee een stabiele businesscase krijgt, voorwaarde is dat naast de daling van de kostprijs er ook voldoende vraag vanuit de industrie komt en vraag en aanbod echt goed op elkaar aansluiten. Naast het verkennen van de mogelijkheden van waterstof moet op korte termijn ten behoeve van de gehele energietransitie de netcapaciteit verhoogd worden om de samenleving verder te elektrificeren, zonder dat dit tot veel extra maatschappelijke kosten leidt.