Over de hele wereld wordt er hard gewerkt aan meer duurzame energie. Veel landen hebben inmiddels ervaring opgedaan met wat wel en niet werkt, en delen dit graag met andere landen. De missie van IRENA (International Renewable ENergy Agency) is het verbinden van de verschillende overheden om deze ervaringen uit te wisselen om zo alle vormen van duurzame energie zo snel mogelijk uit te rollen.

Waar IRENA zich in eerste instantie vooral richt op de overheden, is er ook vanuit de private kant steeds meer aandacht voor duurzame energie. Om ook de kracht van deze groeiende groep bedrijven in te zetten heeft IRENA in 2014 de Coalition for Action opgericht. Een coalitie van inmiddels meer dan 100 bedrijven en organisaties die zich allen inzetten voor het zo snel mogelijk verduurzamen van de wereld. Gezamenlijk stellen zij onder andere position papers op waarin goede voorbeelden worden gedeeld. Hiermee willen zij overheden helpen met hun verduurzamingsopgave.

Vanuit NWEA supporten wij dit gedachtegoed. Alleen gezamenlijk kunnen we de klimaatdoelen van Parijs gaan halen. En daarom is het goed om kennis en ervaringen te delen. Niet alleen binnen Nederland of Europa, maar binnen de hele wereld. Daarom zijn wij ook aangesloten bij de IRENA Coalition for Action. Om enerzijds onze Nederlandse ervaringen te delen. En anderzijds te leren van de rest van de wereld.

Meer weten over de IRENA Coalition for Action? Kijk hier op de site van IRENA.