De windsector werkt in Europees verband hard aan het volledig circulair maken van windturbines. Ruim 90% van de windturbine kan inmiddels na gebruik worden gerecycled. Veel van de turbine is immers staal wat prima hergebruikt kan worden in andere stalen objecten. De laatste meer ingewikkelde procenten gaan vooral over de wieken van de turbine. Deze zijn gemaakt van composiet en daardoor lastiger te recyclen. Om dat toch te kunnen doen vindt er op dit moment al veel onderzoek en innovatie plaats.

In de praktijk kan materiaal al worden gebruikt voor minder hoogwaardige toepassingen. Dat zijn goede ontwikkelingen waarmee het storten van bladen wordt voorkomen. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling naar circulaire windbladen. Om dat proces te versnellen pleit de windsector vandaag voor een Europees verbod op het storten van windturbinebladen vanaf 2025. De tussenliggende periode zal de sector benutten om technieken door te ontwikkelen die hoogwaardige verwerking en recycling technisch mogelijk en economisch haalbaar maken. De sector werkt nauw samen met onderzoekscentra en afvalverwerkingsbedrijven om de omschakeling te realiseren. Hiermee effenen we ook de weg voor andere sectoren waarin composieten worden gebruikt zoals zeilboten, die tegen dezelfde problemen aanlopen.

In Nederland is storten van thermoharder composieten (waaronder windbladen) al verboden. Door dit verbod uit te breiden naar de rest van Europa kan de Nederlandse windsector  profiteren van de technologische ontwikkelingen en een infrastructuur die hoogwaardigere verwerking van de bladen mogelijk maakt.

De Nederlandse Windenergie Associatie ondersteunt daarom deze oproep van haar Europese zustervereniging WindEurope. Lees hier meer op de website van WindEurope.