Gisteren heeft het Staatstoezicht Op De Mijnen (SODM)  haar rapport “Staat van de sector windenergie op zee” gepresenteerd. Als verantwoordelijke toezichthoudende partij voor de veiligheid van mens en milieu op zee beschouwen zij hierin de huidige stand van zaken en geven zij adviezen voor verbetering.

De aanbevelingen van de SODM aangaande veilig werken onderschrijven we als NWEA van harte. Zowel op land als op zee heeft veiligheid de hoogste prioriteit. De Arbocatalogus van de windsector is geheel herzien en herschreven door een brede geleding van HSE-specialisten werkzaam in de sector. Zo komt de Arbocatalogus weer tegemoet aan de eisen van de zich snel ontwikkelende sector. Op moment van schrijven ligt het herziene document ter goedkeuring voor bij de Inspectie-SZW.