Windprojecten op zee kunnen in de toekomst voor 40 jaar een vergunning krijgen. Dat meldt minister Wiebes vandaag in een brief aan de Tweede Kamer over de toekomstige groei van windprojecten op zee. Daarnaast geeft hij aan dat een solide business case op zee een absolute randvoorwaarde is om het tempo van de energietransitie op zee erin te houden. In navolging van het Afry-onderzoek naar de mogelijkheden om de business case op zee robuuster te maken, voert de minister nog enkele aanvullende onderzoeken uit.

NWEA maakt zich al jaren hard voor verruiming van de vergunningstermijn. De materialen kunnen het aan, langer gebruik is duurzaam en het maakt de business case beter. Het ontwikkelen van grote langjarige windparken op zee gaat gepaard met enorme risico’s qua prijs- en vraagontwikkeling die de windsector niet alleen kan dragen. NWEA geeft dit signaal regelmatig af en is blij dat de minister dit geluid van de sector serieus neemt. NWEA kijkt hoopvol uit naar de vervolgacties van de minister die rond de zomer gepland staan.