Een nieuw decennium: wind als krachtbron van de energietransitie

Graag presenteren wij onze beleidslijnen voor de komende jaren. 2020 is de start van een nieuw decennium. Een decennium waarin in tien jaar tijd de Nederlandse elektriciteitsvoorziening voor minstens 70% uit wind en zon gaat bestaan. En een decennium waarin ook internationaal windenergie doorgroeit tot een van de grootste energiebronnen. We staan aan de vooravond van een enorme verbouwing van onze energiehuishouding. Nationaal en internationaal. De omslag van een op fossiele brandstoffen gebaseerde energievoorziening naar een duurzame energievoorziening heeft grote consequenties voor het systeem (flexibiliteit, transport, netinfrastructuur, opslag, elektrificatie, ruimte) en de marktordening (vraag/aanbod, centraal/decentraal, beprijzing, stimulering, vraagontwikkeling). De noodzakelijke koppeling tussen vraag en aanbod gaat ingrijpend veranderen.

De uitdagingen waar Nederland voor staat zijn internationaal gezien fors. Wij hebben nog altijd een relatief hoog aandeel fossiel in onze energiemix (92,6%) en een lage elektrificatiegraad (20%). Nederland moet, als geen ander land, leiderschap en daadkracht tonen.

Het Nederlandse potentieel voor windenergie – de krachtbron van de energietransitie – is enorm. 15 GW op land. 75 GW op zee. De kosten zijn spectaculair gedaald. De industrie ontwikkelt zich op indrukwekkende wijze tot een volwassen sector en levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Vanuit technologisch en economisch perspectief is er niets wat Nederland tegenhoudt om in hoog tempo haar energievoorziening te transformeren naar een duurzaam energiesysteem met een hoog aandeel windstroom. Betrouwbaar, betaalbaar, veilig en duurzaam.

Wij gaan ervoor!