Wind op zee zal een grote rol in de energietransitie spelen. Om de bouw en het onderhoud van de windparken te kunnen realiseren zijn voldoende arbeidskrachten nodig met de juiste kwalificaties. Maar om hoeveel arbeidskrachten gaat het? En welke competenties moeten zij hebben? Het rapport ‘Employment analysis (2019-2023) of various fields of activities in the Dutch offshore wind sector’ geeft antwoord. NWEA voorzitter Hans Timmers ontving woensdag 10 juli het eerste exemplaar uit handen van de onderzoekers.

Werkgelegenheid op korte- en langere termijn

Het rapport laat zien dat er de komende vijf jaar 2500 mensen nodig zijn voor de bouw van de windparken. Als dit werk is afgerond is er voor het onderhoud, wat nog minimaal 20 jaar duurt, werk voor 320 FTE.

Deze arbeidskrachten zijn niet zomaar gevonden. Een van de belangrijkste aanbevelingen in het rapport is dan ook om een sector-breed human capital plan op te stellen. Het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs zullen de handen ineenslaan om zo de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten in de toekomst te borgen. Als branchevereniging zal NWEA hier actief aan bijdragen.

Klik hier voor het volledige rapport.