Financiers hebben veel interesse in windparken op zee, maar de overheid moet echt de regie pakken op de elektrificatie van de industrie. Dat concludeert nu ook InvestNL, net als het AFRY-onderzoek naar de businesscase van wind op zee deze zomer.

NWEA is blij met het degelijke onderzoek van InvestNL en onderschrijft de conclusies. Hans Timmers: “Alleen met overheidsregie op de elektrificatie blijven financiers bereid te investeren in rendabele businesscases voor wind op zee en behoudt Nederland haar internationale level playing field bij alle ontwikkelingen op zee.” NWEA ziet de conclusies van InvestNL als een onderstreping van het AFRY rapport dat begin dit jaar uit kwam, waarin ook werd geconcludeerd dat subsidievrije wind op zee zonder aanvullend beleid van de overheid om de vraag te stimuleren, niet haalbaar is.

NWEA wijst ook op het risico dat investeerders weglopen naar omringende landen, omdat andere overheden kiezen voor een versterking van hun wind op zee beleid. NWEA herkent zich ook in de aanbeveling dat de Wet windenergie op zee een goed back-up systeem moet bevatten mede om het internationale level playing field te bewaken. De huidige wet – die binnenkort wordt besproken in de Tweede Kamer – is nu te beperkt en moet alle opties daarvoor bevatten. Zo ontbreekt nu een Contract for Difference, het veilen met een minimumprijs en een gecombineerde tender van wind op zee en elektrificatie.

NWEA werkt daarnaast samen met financiers ook aan een plan om de PPA markt te versterken, zodat als de vraag naar groene stroom groeit, vraag en aanbod elkaar makkelijker weten te vinden.