De benodigde uitbreiding van het elektriciteitsnet loopt flinke vertraging op als gevolg van de impasse over stikstof. Netbeheerders stellen dat de klimaatdoelen voor 2030 in gevaar komen als bijvoorbeeld de aanleg van hoogspanningsleidingen stil komt te liggen. Jan Vos, voorzitter NWEA: “De energietransitie is van groot belang en moet betaalbaar blijven. Dat kan alleen bij vergaande elektrificatie. Daarvoor moeten onze netten met de hoogste spoed verzwaard en verstevigd worden”.

Zoveel mogelijk van het gas af

Het kabinet vindt dat bedrijven en huishoudens de komende jaren zoveel mogelijk van het gas af moeten om de klimaatdoelen te halen. Bij de verbranding van aardgas wordt koolstofdioxide (CO2) uitgestoten. Koolstofdioxide is een broeikasgas, wat betekent dat het bijdraagt aan het broeikaseffect. Het is daarmee één van de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering.

Er moet veel meer gebruik gemaakt gaan worden van duurzame energie, voornamelijk uit windmolens en zonnepanelen. Om deze energietransitie mogelijk te maken zal het elektriciteitsnet wel flink verzwaard moeten worden. Op bepaalde plekken is het momenteel al zo druk, dat er geen nieuwe windmolens of zonnepanelen aangesloten kunnen worden. Daarnaast komen bedrijven die hun productie willen elektrificeren op een wachtlijst te staan.

Stikstof

Bij de aanleg van nieuwe energie-infrastructuur komt er stikstof vrij. Omdat er te weinig stikstofruimte is kunnen projecten, met name bij natuurgebieden, moeilijk een vergunning krijgen.

‘Wij zijn geen deel van het probleem, maar juist de oplossing’, stellen de netbeheerders. De hoeveelheid stikstof die vrijkomt bij de aanleg van hoogspanningsstations en nieuwe leidingen is maar klein en bovendien tijdelijk. Daarnaast levert elektrificatie uiteindelijk ook minder stikstofuitstoot op. Vos: “Windenergie is goedkoop, geopolitiek verstandig en schoon. Binnen zeven jaar kunnen wij 75 procent van alle Nederlandse elektriciteit opwekken. Maar dan moeten we die elektriciteit wel kunnen transporteren!”

Oplossingen

Rob Jetten, Minister voor Klimaat en Energie, gaat voor projecten die cruciaal zijn voor de energietransitie per situatie bekijken hoe er toch versneld een vergunning afgegeven kan worden. In Europa is ook afgesproken om dat soort bouwplannen voorrang te geven om de klimaatdoelen te behalen. Dit zullen we volgens Jetten dus ook in Nederland gaan toepassen.