Na de opening op 14 april van het Zeeuwse ontwikkel-, test- en demonstratielab de ‘KAAP’ is dinsdagavond een nacelle in het living lab van Fieldlab Zephyros aangekomen. Deze gaat gebruikt worden voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van smart maintenance in de windindustrie.

Het transport en het in de KAAP positioneren van de nacelle kende nogal wat uitdagingen maar is uiteindelijk onder leiding van het gespecialiseerde F&B Windpower succesvol uitgevoerd.

Het gaat om een Vestas V66 nacelle, die beschikbaar wordt gesteld door KAAP-partner Prior Group. Onderwijs en bedrijfsleven gaan de nacelle samen gebruiken voor de ontwikkeling van slimme gedigitaliseerde en gerobotiseerde onderhoudsoplossingen, gericht op het dichterbij brengen van de ambitie van Fieldlab Zephyros: Zero downtime & Zero on-site Maintenance.

Wil je meedoen? Heb je een goed idee dat in een echte omgeving (door)ontwikkeld en getest moet worden? Laat het ons weten via projectleider Ferry Visser. Je bent welkom in het living lab van Fieldlab Zephyros in de KAAP in Vlissingen.

Bron