Na langdurig en grondig overleg met alle stakeholders stuurde de minister van Klimaat en Energie vandaag de Energiewet naar de Tweede Kamer. Een wetsvoorstel dat de huidige Elektriciteitswet uit 1998 en de Gaswet vervangt en ook de uitwerking van afspraken uit het Klimaatakkoord bevat. De wet komt tegemoet aan de sterk veranderde energiemarkt en is hard nodig, want het verouderde wettelijke kader klemt en sluit niet meer aan op Europese regelgeving. 

Aanpak netcongestie

Een van de belangrijkste onderwerpen in het wetsvoorstel is het aanpakken van netcongestie. Het wetsvoorstel benadrukt het belang van het vergroten van de transportcapaciteit om congestieproblemen te verminderen. Verschillende maatregelen moeten de beschikbaarheid van transportcapaciteit verbeteren en de transparantie hierover te vergroten. De minister wil aankomende netuitbreidingen prioriteren en programmeren om congestieproblemen te verminderen.

De inkoop van flexibiliteitsdiensten wordt gestimuleerd als een cruciale stap om netcongestie te verlichten en ruimte te creëren op het elektriciteitsnet. Jan Vos, voorzitter NWEA: “Dit is een belangrijke stap voor de windsector. Dit helpt namelijk niet alleen om congestieproblemen te verminderen, maar ook om het elektriciteitsnet in balans te houden en stabiliteit van het systeem te waarborgen.”

Het kabinet benadrukt dat het aanpakken van congestieproblemen meer vereist dan alleen gewijzigde regelgeving. Daarom is het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) opgesteld, dat zich richt op het versnellen van netuitbreidingen, betere benutting van het systeem en het vergroten van flexibele capaciteit.

Positie consumenten

In het wetsvoorstel is er ook aandacht voor het versterken van de positie van consumenten op de energiemarkt. Het kabinet wil ervoor zorgen dat consumenten voldoende keuze hebben in energiecontracten en dat zij beter beschermd worden tegen onredelijke prijzen en faillissementen van energieleveranciers.

Er komen specifieke regels, zoals uitgebreidere regels voor contracten, verstrekking van informatie en facturering. Maar ook regels voor het aanbieden van vergelijkingen van tarieven en voorwaarden, zodat consumenten beter geïnformeerd beslissingen kunnen nemen. Consumenten krijgen de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de energiemarkt, bijvoorbeeld door zelf energie te verkopen of deel te nemen aan flexibiliteits- of vraagresponsregelingen.

Het wetsvoorstel bevat ook maatregelen om de betaalbaarheid van energie te waarborgen, zoals aangepaste regels voor afsluitbeleid bij wanbetaling en regels over opzegvergoedingen. Vos: “We zien dat de overheid op zoek is naar een evenwichtige benadering en dat is goed. De betaalbaarheid moet worden gewaarborgd, zonder de groei en de ontwikkeling van de windsector te belemmeren.”

Samenwerken met de windsector

Met deze wet wil het kabinet een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem creëren dat klaar is voor de toekomst. Vos: “Wij werken als windsector graag samen met de overheid om deze maatregelen op een zorgvuldige manier te implementeren.”

Het wetsvoorstel zal binnenkort worden behandeld in de Tweede Kamer.

Foto: Tweedekamer.nl