Dit laat hij weten in een brief naar de Tweede Kamer over de voortgang van de Regionale Energiestrategieen (RES’en).

De SDE++ subsidie biedt de zekerheid die projectontwikkelaars nodig hebben om door te gaan met hernieuwbare elektriciteitsopwekking uit zon en wind, aldus de Minister. Volgens de minister is de stimulering van zon en wind tot 35 TWh middels de SDE++ niet meer passend richting de toekomst. Dit is de reden dat Jetten ervoor kiest om niet langer uit te gaan van een maximaal subsidiabele energieproductie van 35 TWh in 2030 voor zon en wind. Er zal in 2023 geen plafond voor hernieuwbare energie in de SDE++ meer worden opgenomen.

Voorzitter Jan Vos reageert positief op dit besluit: “Deze minister laat opnieuw zien goed te kunnen luisteren en op het juiste moment de juiste besluiten te kunnen nemen.”

De minister wil onderzoeken of de ondersteuning van zon- en windprojecten gerichter kan dan in de huidige SDE++ het geval is. In de zomer van 2023 wordt de Kamer geïnformeerd over dat onderzoek en tegen die tijd heeft de minister ook het Nationaal Plan Energiesysteem klaar.

In de brief reageert de minister ook op het advies ‘Bouwen aan de brug, terwijl we erover heen lopen’ van Greetje Bos. In dit advies beschrijft Bos de noodzaak en het perspectief voor de extra bijdrage die wind en zon op land gaat leveren aan de klimaatdoelstellingen én komt ze met vijf randvoorwaarden.

Lees hier de hele brief van de minister over de voortgang van het RES-proces.